วิธีเปลี่ยนการตั้งค่าของผู้ดูแลกลุ่ม

Android
iPhone
KaiOS
เว็บและเดสก์ท็อป
Windows
โดยค่าเริ่มต้น สมาชิกกลุ่มทุกคนสามารถส่งข้อความและเปลี่ยนข้อมูลกลุ่ม รวมถึงหัวข้อกลุ่ม ไอคอน หรือคำอธิบายได้ อย่างไรก็ตาม ผู้ดูแลกลุ่มสามารถเปลี่ยนการตั้งค่ากลุ่มเพื่ออนุญาตให้เฉพาะผู้ดูแลแก้ไขข้อมูลกลุ่มหรือส่งข้อความได้
การเปลี่ยนการตั้งค่าข้อมูลกลุ่ม
 1. เปิดแชทกลุ่มใน WhatsApp จากนั้นแตะหัวข้อกลุ่ม
  • หรือปัดกลุ่มไปทางซ้ายในแท็บแชท จากนั้นแตะเพิ่มเติม
   > ข้อมูลกลุ่ม
 2. แตะการตั้งค่ากลุ่ม
  > แก้ไขข้อมูลกลุ่ม
 3. เลือกอนุญาตให้สมาชิกทั้งหมดหรือผู้ดูแลเท่านั้นแก้ไขข้อมูลกลุ่ม
การเปลี่ยนการตั้งค่าข้อความกลุ่ม
 1. เปิดแชทกลุ่มใน WhatsApp จากนั้นแตะหัวข้อกลุ่ม
  • หรือปัดกลุ่มไปทางซ้ายในแท็บแชท จากนั้นแตะเพิ่มเติม
   > ข้อมูลกลุ่ม
 2. แตะการตั้งค่ากลุ่ม
  > ส่งข้อความ
 3. เลือกอนุญาตให้สมาชิกทั้งหมดหรือผู้ดูแลเท่านั้นส่งข้อความ
สมาชิกสามารถติดต่อผู้ดูแลได้โดยตรงด้วยการแตะ "ผู้ดูแล" ในกลุ่ม แล้วแตะชื่อผู้ดูแลที่ต้องการส่งข้อความหา
แหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง:
ข้อมูลนี้ตอบคำถามของคุณหรือไม่
ชอบ
ไม่ใช่