Zmena telefónneho čísla

Pomocou funkcie Zmeniť číslo môžete zmeniť svoje telefónne číslo priradené k vášmu účtu WhatsApp. Ak sa rozhodnete zmeniť svoje telefónne číslo vo WhatsApp:
  • Informácie o vašom účte vrátane profilovej fotky, mena, info, individuálnych a skupinových chatov, ako aj nastavenia sa prenesú z vášho pôvodného čísla na nové číslo.
  • Odstráni sa účet WhatsApp priradený k vášmu pôvodnému číslu a vašim kontaktom sa už nebude v ich zoznamoch WhatsApp kontaktov zobrazovať vaše staré telefónne číslo.
Môžete nastaviť, či vaše kontakty budú informované o zmene vášho telefónneho čísla. Do skupinových chatov sa pridá upozornenie na zmenu vášho telefónneho čísla bez ohľadu na to, či ste aktivovali možnosť informovania kontaktov. Odporúčame vám, aby ste svoje kontakty o zmene čísla informovali ešte predtým, než si číslo zmeníte. Budú si tak môcť vaše nové číslo uložiť do svojho adresára a zostať s vami v spojení.
Upozornenie: Kým nevymeníte svoj telefón, história vašich chatov bude naďalej dostupná vo vašom telefóne aj s novým telefónnym číslom.
Pomocné zdroje:
Dostali ste odpoveď na svoju otázku?
Áno
Nie