Informacje o zmienianiu numerów telefonów

Funkcja zmiany numeru pozwala na zmianę numeru telefonu powiązanego z kontem WhatsApp. Zmiana numeru telefonu w WhatsApp spowoduje:
  • Przeniesienie informacji o Twoim koncie, wliczając w to zdjęcie profilowe, nazwę profilową, sekcję „o mnie”, czaty indywidualne, grupy i ustawienia z Twojego starego numeru telefonu na nowy numer telefonu.
  • Usunięcie konta WhatsApp powiązanego z Twoim starym numerem telefonu, tak więc Twoje kontakty przestaną widzieć Twój stary numer telefonu na swojej liście kontaktów w WhatsApp.
Możesz zdecydować, czy chcesz powiadomić kontakty o zmianie numeru telefonu. Niezależnie od ustawienia dotyczącego powiadomienia kontaktów, wszystkie Twoje grupy zostaną powiadomione o zmianie Twojego numeru telefonu. Aby zapewnić bezproblemową komunikację ze swoimi kontaktami, przed zmianą numeru zalecamy poinformować te osoby o swoim nowym numerze telefonu i poprosić o wprowadzenie zmian w swoich książkach adresowych.
Uwaga: jeśli zmienisz numer telefonu, jednak będziesz korzystać z nowego numeru na dotychczasowym telefonie, historia czatów wciąż będzie na nim dostępna.
Powiązane źródła:
Czy udzielona odpowiedź jest satysfakcjonująca?
Tak
Nie