درباره تغییر شماره‌های تلفن

ویژگی تغییر شماره به شما امکان می‌دهد تا شماره تلفن مرتبط با حساب کاربری واتساپ خود را تغییر دهید. تغییر شماره تلفنتان در واتساپ باعث خواهد شد تا:
  • اطلاعات حساب کاربری شما شامل عکس نمایه، نام، درباره، گفتگوهای فردی، گفتگوهای گروهی و تنظیمات از شماره تلفن قدیمی به شماره تلفن جدید منتقل شود.
  • حساب کاربری واتساپ مربوط به شماره تلفن قدیم شما پاک شود، بنابراین مخاطبان شما دیگر شماره تلفن قدیم شما را در فهرست مخاطبان واتساپ خود نمی‌ببینند.
می‌توانید انتخاب کنید که آیا تغییر شماره تلفن به مخاطبانتان خبر داده شود یا خیر. مستقل از انتخاب شما درباره اطلاع دادن به مخاطبانتان، گفتگوهای گروهی شما از تغییر شماره تلفن باخبر خواهند شد. برای حفظ ارتباط با مخاطبانتان پیشنهاد می‌کنیم قبل از تغییر شماره، شماره تلفن جدیدتان را به آنها بدهید و از آنها بخواهید هرگونه تغییرات لازم را در دفترچه تلفن گوشیشان اعمال کنند.
توجه: اگر شماره تلفن خود را عوض کنید و از همان گوشی برای شماره تلفن جدید استفاده کنید، تاریخچه گفتگوی شما در گوشی در دسترس خواهد بود.
منابع مرتبط:
آیا این مطلب به سؤال شما پاسخ می‌دهد؟
بله
خیر