Prehrávanie hlasových správ

Web a počítač
Windows
Android
iPhone
Hlasové správy prijaté cez WhatsApp sa sťahujú automaticky.

Pri prijatých hlasových správach sa zobrazia tieto ikony:
 • Zelený mikrofón
  pri hlasových správach, ktoré ste si doposiaľ neprehrali.
 • Modrý mikrofón
  pri hlasových správach, ktoré ste si už prehrali.
Prehrávanie hlasovej správy
 1. Prijatú či odoslanú hlasovú správu si môžete vypočuť klepnutím na ikonu Prehrať
  .
 2. Správu si môžete vypočuť:
  • Cez slúchadlo telefónu: Priložte si telefón k uchu a správu prehrajte cez slúchadlo telefónu.
  • Cez reproduktor: Podržte telefón ďalej od hlavy a správu prehrajte cez reproduktor.
  • Cez slúchadlá: Pokiaľ máte k telefónu pripojené slúchadlá, hlasové správy sa prehrajú cez ne.
 3. Počas prehrávania správy môžete klepnúť na ikonu 1x a 1,5 až 2-násobne zvýšiť rýchlosť prehrávania.
 4. Taktiež môžete podržať bodku na krivke a potiahnuť ju na časovú pečiatku, od ktorej chcete spustiť prehrávanie.
 5. Hlasové správy sa budú prehrávať naďalej aj potom, ako prejdete do iného chatu alebo skupiny v rámci aplikácie WhatsApp.
  • Keď počas prehrávania hlasovej správy opustíte chat, v hornej časti obrazovky sa zobrazí miniatúrny prehrávač.
  • Hlasovú správu môžete pozastaviť, prehrať a zavrieť alebo sa môžete vrátiť do pôvodného chatu.
Pomocné zdroje:
Dostali ste odpoveď na svoju otázku?
Áno
Nie