વોઇસ મેસેજ કેવી રીતે પ્લે કરવા

વેબ અને ડેસ્કટોપ
Windows
Android
iOS
KaiOS
Mac
વોઇસ મેસેજ પ્લે કરવા માટે
 1. તમે જે વોઇસ મેસેજ સાંભળવા માગતા હો એ પસંદ કરો.
 2. પ્લે કરો પર દબાવો. વોઇસ મેસેજ ફોનના સ્પિકરથી પ્લે થશે. જો હેડફોન લગાવેલા હશે, તો વોઇસ મેસેજ તમારા હેડફોનથી પ્લે થશે.
તમે મેળવેલા વોઇસ મેસેજ પર તમને:
 • તમે પ્લે ન કર્યા હોય તેવા વોઇસ મેસેજ પર લીલા રંગનું માઇક્રોફોન
  microphone
  દેખાશે.
 • તમે પ્લે કરી લીધેલા વોઇસ મેસેજ પર વાદળી રંગનું માઇક્રોફોન
  microphone
  દેખાશે.
નોંધ: નીચેનો વીડિયો માત્ર JioPhone અને JioPhone 2 ધરાવતા વપરાશકર્તાઓ માટે છે.

સંબંધિત લેખ:
શું આનાથી તમારા પ્રશ્નનો જવાબ મળે છે?
હા
નહીં