Jak si přehrát hlasovou zprávu

Web a počítač
Windows
Android
iPhone
Hlasové zprávy přijaté v aplikaci WhatsApp jsou stahovány automaticky.

U každé přijaté hlasové zprávy uvidíte:
 • Zelený mikrofon
  , pokud jste si zprávu ještě nepřehráli.
 • Modrý mikrofon
  , pokud jste si zprávu už přehráli.
Přehrávání hlasových zpráv
 1. Přijatou či odeslanou hlasovou zprávu si můžete poslechnout klepnutím na ikonu přehrávání
  .
 2. Hlasovou zprávu je možné přehrát těmito způsoby:
  • Přes sluchátko telefonu: Pokud si chcete zprávu poslechnout přes reproduktor sluchátka telefonu, přidržte si telefon u ucha.
  • Přes hlasitý odposlech: Chcete-li zprávu přehrát přes hlasitý odposlech, stačí telefon držet dále od hlavy.
  • Přes sluchátka: Připojíte-li k telefonu sluchátka, hlasové zprávy se budou přehrávat přes ně.
 3. Během přehrávání hlasové zprávy můžete klepnout na ikonu 1× a zvýšit rychlost přehrávání 1,5× nebo 2×.
 4. Také můžete dlouze stisknout tečku umístěnou na křivce přehrávání a přetáhnout ji na časovou značku zprávy, kterou chcete začít přehrávat jako první.
 5. Přehrávání hlasové zprávy nebude ukončeno ani v případě, že v aplikaci WhatsApp přejdete do jiného chatu nebo jiné skupiny.
  • Pokud během přehrávání hlasové zprávy daný chat opustíte, v horní části obrazovky se zobrazí zmenšená ikona mikrofonu.
  • Hlasovou zprávu budete moct přehrát, pozastavit její přehrávání, zavřít ji nebo se vrátit do původního chatu.
Další informace:
Zodpověděli jsme vaši otázku?
Ano
Ne