วิธีกำหนดค่าปุ่ม Enter

Android
คุณสามารถกำหนดได้ว่าจะส่งข้อความด้วยการแตะปุ่ม Enter หรือไม่
  1. เปิด WhatsApp
  2. ไปที่ตัวเลือกเพิ่มเติม
    more options
    > การตั้งค่า > แชท
    chats
  3. เปิดหรือปิด Enter เพื่อส่ง
ข้อมูลนี้ตอบคำถามของคุณหรือไม่
ใช่
ไม่ใช่