Nastavení klávesy Enter

Android
V nastavení si můžete zvolit, zda chcete zprávy odesílat klávesou Enter, nebo ne.
  1. Otevřete aplikaci WhatsApp.
  2. Přejděte na Více možností
    > Nastavení > Chaty
    .
  3. Zapněte nebo vypněte možnost Odesílat klávesou Enter.
Zodpověděli jsme vaši otázku?
Ano
Ne