چگونگی پیکربندی کلید ورود (Enter)

اندروید
می‌توانید تنظیم کنید که پیام با زدن کلید ورود فرستاده شود یا خیر.
  1. واتساپ را باز کنید.
  2. به گزینه‌های بیشتر
    > تنظیمات > گفتگوها
    بروید.
  3. کلید «ورود» برای ارسال را فعال یا غیرفعال کنید.
آیا این مطلب به سؤال شما پاسخ می‌دهد؟
بله
خیر