Mengubah hiasan latar

Android
Anda boleh mengubah hiasan latar sembang anda pada WhatsApp > Lagi pilihan
> Tetapan > Sembang > Hiasan Latar.
Sebagai alternatif, anda boleh membuka sembang > Lagi pilihan
> Hiasan Latar.
Anda boleh memilih daripada foto anda sendiri daripada Galeri, Warna Solid, Pustaka Hiasan Latar atau Lalai.
Hiasan latar yang sama akan digunakan untuk semua sembang. Pada masa ini, tiada cara untuk memasang hiasan latar yang berbeza untuk setiap perbualan.
Adakah jawapan ini menjawab pertanyaan anda?
Ya
Tidak