วิธีใช้การโทรเสียง

Android
iPhone
KaiOS
เว็บและเดสก์ท็อป
Windows
การโทรเสียงช่วยให้คุณโทรหาผู้ติดต่อได้ฟรีโดยใช้ WhatsApp แม้ว่าผู้ติดต่อจะอยู่ในประเทศอื่น การโทรเสียงใช้การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตของโทรศัพท์ และไม่ได้ใช้เวลาโทรจากแพ็กเกจมือถือ แต่อาจมีค่าเน็ตมือถือ
ระบบปฏิบัติการของโทรศัพท์ KaiOS ต่อไปนี้รองรับการโทรผ่าน WhatsApp:
  • 2.5.1.2 หรือใหม่กว่า
  • 2.5.2.2 หรือใหม่กว่า
  • 2.5.3 หรือใหม่กว่า
วิธีใช้การโทรเสียง
วิธีใช้การโทรเสียงจากแท็บ "แชท"
  1. บนแท็บแชท เลือกรายชื่อติดต่อที่คุณต้องการโทร
  2. กดตัวเลือก > การโทรเสียง
ในระหว่างการโทร คุณสามารถปิดเสียงหรือเปิดเสียงไมโครโฟนของคุณได้โดยกดปิดเสียง หากต้องการวางสาย ให้กดวางสาย
วิธีใช้การโทรเสียงจากแท็บ "การโทร"
  1. บนแท็บการโทร ให้กดการโทรใหม่
  2. เลือกรายชื่อติดต่อที่คุณต้องการโทรเสียงด้วย
  3. กดโทร
การรับสาย
หากมีสายเรียกเข้าการโทรเสียง WhatsApp คุณสามารถ:
  • รับสาย เพื่อรับสาย
  • ปฏิเสธ เพื่อปฏิเสธสาย
ข้อมูลนี้ตอบคำถามของคุณหรือไม่
ชอบ
ไม่ใช่