วิธีใช้การโทรเสียง

Android
iPhone
KaiOS
เว็บและเดสก์ท็อป
Windows
การโทรเสียงช่วยให้คุณโทรหาผู้ติดต่อได้ฟรีโดยใช้ WhatsApp แม้ว่าผู้ติดต่อจะอยู่ในประเทศอื่น การโทรเสียงใช้การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตของโทรศัพท์ และไม่ได้ใช้เวลาโทรจากแพ็กเกจมือถือ แต่อาจมีค่าเน็ตมือถือ
วิธีโทรเสียง
 1. เปิดแชทส่วนตัวกับผู้ติดต่อที่คุณต้องการโทรหา
 2. แตะการโทรเสียง
หรือเปิด WhatsApp จากนั้นแตะแท็บการโทร > การโทรใหม่
ค้นหาผู้ติดต่อที่ต้องการโทรเสียง จากนั้นแตะการโทรเสียง
วิธีรับสายโทรเข้าแบบเสียง
หากโทรศัพท์ล็อคอยู่ คุณจะเห็นหน้าจอเรียกเข้าเสียง WhatsApp... เมื่อมีคนโทรหาคุณ ซึ่งคุณสามารถดำเนินการได้ดังนี้
 • ปัดสไลด์เพื่อรับสายไปด้านขวาเพื่อรับสาย
 • แตะเตือนฉัน จากนั้นเลือกว่าต้องการให้แจ้งเตือนเมื่อฉันออกจากหรือใน 1 ชั่วโมง
 • ปฏิเสธสายได้โดยกดปุ่มเปิดปิดที่ด้านข้างของ iPhone สองครั้ง
หากโทรศัพท์ไม่ได้ล็อคอยู่ คุณจะเห็นหน้าจอเรียกเข้าเสียง WhatsApp... เมื่อมีคนโทรหาคุณ ซึ่งคุณสามารถดำเนินการได้ดังนี้
 • แตะตอบรับ
 • แตะปฏิเสธ
 • แตะเตือนฉัน จากนั้นเลือกว่าต้องการให้แจ้งเตือนเมื่อฉันออกจากหรือใน 1 ชั่วโมง
 • แตะข้อความเพื่อปฏิเสธสายด้วยข้อความ
วิธีสลับระหว่างการโทรเสียงและวิดีโอคอล
วิธีสลับจากการโทรเสียงไปใช้วิดีโอคอล
 1. ขณะที่โทรเสียงอยู่ ให้แตะวิดีโอคอล
  > สลับ
 2. ผู้ติดต่อที่คุณกำลังคุยอยู่จะเห็นคำขอเพื่อสลับไปใช้วิดีโอคอล ผู้ติดต่อจะสามารถเลือกยอมรับหรือปฏิเสธการสลับได้
วิธีสลับจากวิดีโอคอลไปใช้การโทรเสียง
 1. ขณะที่ใช้วิดีโอคอลอยู่ ให้แตะปิดกล้องวิดีโอ
  ซึ่งจะแจ้งเตือนผู้ติดต่อที่คุณกำลังโทรวิดีโอคอลด้วย
 2. เมื่อผู้ติดต่อปิดกล้องวิดีโอแล้ว การโทรจะสลับไปเป็นการโทรเสียง
หมายเหตุ:
 • โปรดตรวจสอบว่าผู้ติดต่อมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตสัญญาณแรงพอเมื่อโทรออกหรือรับสายการโทรเสียงแบบกลุ่ม
 • การโทรเสียงสามารถใช้งานได้บน iPhone ที่ใช้ iOS 12 ขึ้นไป
 • คุณไม่สามารถโทรหาหมายเลขบริการฉุกเฉินผ่าน WhatsApp ได้ (เช่น 191 ในไทย) หากต้องการโทรหาหมายเลขฉุกเฉิน คุณจะต้องใช้ช่องทางอื่นในการติดต่อ
แหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง:
ข้อมูลนี้ตอบคำถามของคุณหรือไม่
ชอบ
ไม่ใช่