วิธีใช้การโทรเสียง

Android
iPhone
KaiOS
เว็บและเดสก์ท็อป
Windows
การโทรเสียงช่วยให้คุณโทรหาผู้ติดต่อได้ฟรีโดยใช้ WhatsApp แม้ว่าผู้ติดต่อจะอยู่ในประเทศอื่น การโทรเสียงใช้การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตของโทรศัพท์ และไม่ได้ใช้เวลาโทรจากแพ็กเกจมือถือ แต่อาจมีค่าเน็ตมือถือ
วิธีโทรเสียง
 1. เปิดแชทส่วนตัวกับผู้ติดต่อที่คุณต้องการโทรหา
 2. แตะการโทรเสียง
หรือเปิด WhatsApp จากนั้นแตะการโทร แตะ > การโทรใหม่
ค้นหารายชื่อที่ต้องการโทรหา จากนั้นแตะการโทรเสียง
วิธีรับสายโทรเข้าแบบเสียง
หากโทรศัพท์ล็อคอยู่ คุณจะเห็นหน้าจอเรียกเข้าเสียง WhatsApp... เมื่อมีคนโทรหาคุณ ซึ่งคุณสามารถดำเนินการได้ดังนี้
 • ปัดสไลด์เพื่อรับสายไปด้านขวาเพื่อรับสาย
 • แตะเตือนฉัน จากนั้นเลือกว่าคุณต้องการได้รับการแจ้งเตือนแบบ "เมื่อฉันออกจาก" หรือ "ใน 1 ชั่วโมง"
 • ปฏิเสธสายได้โดยกดปุ่มเปิดปิดที่ด้านข้างของ iPhone สองครั้ง
หากโทรศัพท์ไม่ได้ล็อคอยู่ คุณจะเห็นหน้าจอเสียง WhatsApp... ที่เรียกเข้าเมื่อมีคนโทรหาคุณ ซึ่งคุณสามารถดำเนินการได้ดังนี้
 • แตะรับสาย
 • แตะปฏิเสธ
 • แตะเตือนฉัน จากนั้นเลือกว่าคุณต้องการได้รับการแจ้งเตือนแบบ "เมื่อฉันออกจาก" หรือ "ใน 1 ชั่วโมง"
 • แตะข้อความเพื่อปฏิเสธสายด้วยการส่งข้อความด่วน
วิธีสลับระหว่างการโทรเสียงและวิดีโอคอล
วิธีสลับจากการโทรเสียงไปใช้วิดีโอคอล
 1. ขณะที่โทรเสียงอยู่ ให้แตะวิดีโอคอล
  > สลับ
 2. ผู้ติดต่อที่คุณกำลังโทรเสียงด้วยจะเห็นคำขอเพื่อสลับไปใช้วิดีโอคอล และจะสามารถเลือกรับสายหรือปฏิเสธการสลับได้
วิธีสลับจากวิดีโอคอลไปใช้การโทรเสียง
 1. ขณะที่โทรวิดีโอคอลอยู่ ให้แตะปิดกล้องวิดีโอ
  ซึ่งจะแจ้งเตือนผู้ติดต่อที่คุณโทรวิดีโอคอลด้วย
 2. เมื่อผู้ติดต่อปิดกล้องวิดีโอแล้ว การโทรจะสลับไปเป็นการโทรเสียง
หมายเหตุ:
 • โปรดตรวจสอบว่าผู้ติดต่อมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตสัญญาณแรงพอเมื่อโทรออกหรือรับสายการโทรเสียงแบบกลุ่ม คุณภาพการโทรเสียงจะขึ้นอยู่กับผู้ติดต่อที่มีสัญญาณเชื่อมต่ออ่อนที่สุด
 • การโทรเสียงสามารถใช้งานได้บน iPhone ที่ใช้ iOS 12 ขึ้นไป
 • คุณไม่สามารถโทรหาหมายเลขบริการฉุกเฉินผ่าน WhatsApp ได้ เช่น 191 ในไทย หากต้องการโทรหาหมายเลขฉุกเฉิน คุณจะต้องใช้ช่องทางอื่นในการติดต่อ
แหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง:
 • วิธีใช้การโทรเสียงแบบกลุ่มบน: Android | iPhone
 • วิธีใช้การโทรเสียงบน Android
ข้อมูลนี้ตอบคำถามของคุณหรือไม่
ชอบ
ไม่ใช่