วิธีใช้การโทรเสียง

Android
iOS
KaiOS
เว็บและเดสก์ท็อป
Windows
Mac
การโทรเสียงช่วยให้คุณโทรหาผู้ติดต่อได้ฟรีโดยใช้ WhatsApp แม้ว่าผู้ติดต่อจะอยู่ในประเทศอื่น การโทรเสียงใช้การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตของโทรศัพท์ และไม่ได้ใช้เวลาโทรจากแพ็กเกจมือถือ แต่อาจมีค่าเน็ตมือถือ
การโทรเสียง
 1. เปิดแชทส่วนตัวกับผู้ติดต่อที่คุณต้องการโทรหา
 2. แตะการโทรเสียง
  group voice call
หรือเปิด WhatsApp จากนั้นแตะแท็บการโทร > การโทรใหม่
group call or new call
ค้นหาผู้ติดต่อที่ต้องการโทรเสียง จากนั้นแตะการโทรเสียง
group voice call
วิธีรับสายโทรเข้าแบบเสียง
หากโทรศัพท์ล็อคอยู่ คุณจะเห็นหน้าจอเรียกเข้าการโทรเสียง WhatsApp เมื่อมีคนโทรหาคุณ คุณสามารถดำเนินการได้ดังนี้
 • ปัด
  swipe up to accept
  ขึ้นเพื่อรับสาย
 • ปัด
  swipe up to decline
  ขึ้นเพื่อปฏิเสธสาย
 • ปัด
  android swipe up to reply
  ขึ้นเพื่อปฏิเสธสายด้วยข้อความด่วน
หากโทรศัพท์ไม่ได้ล็อค คุณจะเห็นป๊อปอัปสายโทรเข้าแบบเสียงเมื่อมีคนโทรหาคุณ คุณสามารถแตะปฏิเสธหรือรับสายได้
หมายเหตุ: คุณสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าเพื่อปิดเสียงเรียกเข้าจากผู้โทรที่ไม่รู้จักได้
วิธีสลับระหว่างการโทรเสียงและวิดีโอคอล
วิธีสลับจากการโทรเสียงไปใช้วิดีโอคอล
 1. ขณะที่โทรเสียงอยู่ ให้แตะวิดีโอคอล
  video call
  > สลับ
 2. ผู้ติดต่อที่คุณกำลังโทรเสียงด้วยจะเห็นคำขอเพื่อสลับไปใช้วิดีโอคอล ผู้ติดต่อจะสามารถเลือกยอมรับหรือปฏิเสธการสลับได้
วิธีสลับจากวิดีโอคอลไปใช้การโทรเสียง
 1. ขณะที่ใช้วิดีโอคอลอยู่ ให้แตะปิดกล้องวิดีโอ
  video off
  ซึ่งจะแจ้งเตือนผู้ติดต่อที่คุณกำลังโทรวิดีโอคอลด้วย
 2. เมื่อผู้ติดต่อปิดกล้องวิดีโอแล้ว การโทรจะสลับไปเป็นการโทรเสียง
หมายเหตุ:
 • โปรดตรวจสอบว่าผู้ติดต่อมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตสัญญาณแรงพอเมื่อโทรออกหรือรับสายการโทรเสียงแบบกลุ่ม
 • คุณไม่สามารถโทรหาหมายเลขบริการฉุกเฉินผ่าน WhatsApp ได้ เช่น 191 ในไทย หากต้องการโทรหาหมายเลขฉุกเฉิน คุณจะต้องใช้ช่องทางอื่นในการติดต่อ
แหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง:
ข้อมูลนี้ตอบคำถามของคุณหรือไม่
ใช่
ไม่ใช่