Uskutočnenie hlasového hovoru

Android
iOS
KaiOS
Web a počítač
Windows
Mac
Hlasové hovory vám umožňujú zadarmo volať svojim kontaktom, ktorí používajú aplikáciu WhatsApp, a to aj keď sa nachádzajú v inej krajine. Pri hovoroch aplikácia používa internetové pripojenie vášho telefónu namiesto predplatených minút vášho mobilného paušálu. Dátové pripojenie môže byť spoplatnené.

Ako uskutočniť hlasový hovor

 1. Otvorte individuálny chat s kontaktom, ktorému chcete zavolať.
 2. Klepnite na ikonu
  group voice call
  .
Prípadne otvorte aplikáciu WhatsApp a klepnite na kartu Hovory >
group call or new call
. Vyhľadajte kontakt, ktorému chcete zavolať, a potom klepnite na ikonu
group voice call
.

Prijatie hlasového hovoru

Ak je váš telefón uzamknutý v momente, keď vám niekto zavolá, zobrazí sa obrazovka prichádzajúceho hlasového hovoru WhatsApp. Môžete:
 • potiahnutím ikony
  swipe up to accept
  nahor prijať hovor,
 • potiahnutím ikony
  swipe up to decline
  nahor odmietnuť hovor,
 • potiahnutím ikony
  android swipe up to reply
  nahor odmietnuť hovor a odoslať rýchlu správu.
Ak je váš telefón odomknutý v momente, keď vám niekto zavolá, zobrazí sa obrazovka prichádzajúceho hlasového hovoru. Môžete klepnúť na Odmietnuť alebo Odpovedať.
Poznámka: Môžete zmeniť svoje nastavenia a stíšiť hovory z neznámych čísel.

Prepnutie medzi hlasovým hovorom a videohovorom

Ako prepnúť z hlasového hovoru na videohovor

 1. Počas prebiehajúceho hlasového hovoru klepnite na ikonu
  video call
  a potom na PREPNÚŤ.
 2. Kontaktu, s ktorým práve voláte, sa zobrazí žiadosť na prepnutie na videohovor. Kontakt môže túto zmenu prijať alebo odmietnuť.

Ako prepnúť z videohovoru na hlasový hovor

 1. Počas prebiehajúceho videohovoru klepnite na ikonu
  video off
  . Kontaktu, s ktorým voláte, sa zobrazí upozornenie.
 2. Keď druhá strana hovoru tiež vypne video, hovor sa prepne na hlasový hovor.

Poznámka:

 • Pred uskutočnením alebo prijatím skupinového hlasového hovoru sa uistite, že vy aj vaše kontakty máte dobré internetové pripojenie.
 • Cez WhatsApp nemožno volať na núdzové čísla (ako je napríklad 112 v Európe). Ak potrebujete volať na núdzové čísla, musíte využiť iné komunikačné prostriedky.

Pomocné zdroje

Dostali ste odpoveď na svoju otázku?

Áno
Nie