Uskutočnenie hlasového hovoru

Android
iPhone
Web a počítač
Windows
Hlasové hovory vám umožňujú zadarmo volať svojim kontaktom, ktorí používajú aplikáciu WhatsApp, a to aj keď sa nachádzajú v inej krajine. Pri hovoroch aplikácia používa internetové pripojenie vášho telefónu namiesto predplatených minút vášho mobilného paušálu. Dátové pripojenie môže byť spoplatnené.
Ako uskutočniť hlasový hovor
 1. Otvorte individuálny chat s kontaktom, ktorému chcete zavolať.
 2. Klepnite na ikonu Hlasový hovor
  .
Prípadne otvorte WhatsApp, klepnite na kartu HOVORY a potom na ikonu Nový hovor
. Vyhľadajte kontakt, ktorému chcete zavolať, a potom klepnite na ikonu Hlasový hovor
.
Prijatie hlasového hovoru
Ak je váš telefón uzamknutý v momente, keď vám niekto zavolá, zobrazí sa obrazovka prichádzajúceho hlasového hovoru WhatsApp. Môžete:
 • prijať hovor potiahnutím nahor
  ;
 • odmietnuť hovor potiahnutím nahor
  ;
 • odmietnuť hovor potiahnutím nahor
  a odoslaním rýchlej správy.
Ak je váš telefón odomknutý v momente, keď vám niekto zavolá, zobrazí sa obrazovka prichádzajúceho hlasového hovoru. Môžete klepnúť na Odmietnuť alebo Odpovedať.
Prepnutie medzi hlasovým hovorom a videohovorom
Prepnutie z hlasového hovoru na videohovor
 1. Počas prebiehajúceho hlasového hovoru klepnite na ikonu Videohovor
  a potom na PREPNÚŤ.
 2. Kontaktu, s ktorým práve voláte, sa zobrazí žiadosť na prepnutie na videohovor. Kontakt môže túto zmenu prijať alebo odmietnuť.
Prepnutie z videohovoru na hlasový hovor
 1. Počas prebiehajúceho videohovoru klepnite na ikonu Vypnúť video
  . Kontaktu, s ktorým voláte, sa zobrazí upozornenie.
 2. Keď druhá strana hovoru tiež vypne video, hovor sa prepne na hlasový hovor.
Upozornenie:
 • Pred uskutočnením alebo prijatím skupinového hlasového hovoru sa uistite, že vy aj vaše kontakty máte dobré internetové pripojenie. Kvalita hlasového hovoru bude závisieť od kvality pripojenia kontaktu s najhorším pripojením.
 • Cez WhatsApp nemožno volať na núdzové čísla (ako je napríklad 112 v Európe). Ak potrebujete volať na núdzové čísla, použite iné komunikačné prostriedky.
Pomocné zdroje:
 • Uskutočnenie skupinového hlasového hovoru: Android | iPhone
 • Uskutočnenie hlasového hovoru: iPhone
Dostali ste odpoveď na svoju otázku?
Áno
Nie