Uskutočnenie hlasového hovoru

Android
iPhone
KaiOS
Web a počítač
Windows
Mac
Hlasové hovory vám umožňujú zadarmo volať svojim kontaktom, ktorí používajú aplikáciu WhatsApp, a to aj keď sa nachádzajú v inej krajine. Pri hovoroch aplikácia používa internetové pripojenie vášho telefónu namiesto predplatených minút vášho mobilného paušálu. Dátové pripojenie môže byť spoplatnené.
Ako uskutočniť hlasový hovor
 1. Otvorte individuálny chat s kontaktom, ktorému chcete zavolať.
 2. Klepnite na ikonu Hlasový hovor
  .
Prípadne otvorte WhatsApp, klepnite na kartu HOVORY a potom na ikonu Nový hovor
. Vyhľadajte kontakt, ktorému chcete zavolať, a potom klepnite na ikonu Hlasový hovor
.
Prijatie hlasového hovoru
Ak je váš telefón uzamknutý v momente, keď vám niekto zavolá, zobrazí sa obrazovka prichádzajúceho hlasového hovoru WhatsApp. Môžete:
 • potiahnutím ikony
  nahor prijať hovor;
 • potiahnutím ikony
  nahor odmietnuť hovor;
 • potiahnutím ikony
  nahor odmietnuť hovor a odoslať rýchlu správu.
Ak je váš telefón odomknutý v momente, keď vám niekto zavolá, zobrazí sa obrazovka prichádzajúceho hlasového hovoru. Môžete klepnúť na Odmietnuť alebo Odpovedať.
Poznámka: Môžete zmeniť svoje nastavenia a stíšiť hovory z neznámych čísel.
Prepnutie medzi hlasovým hovorom a videohovorom
Prepnutie z hlasového hovoru na videohovor
 1. Počas prebiehajúceho hlasového hovoru klepnite na ikonu Videohovor
  a potom na PREPNÚŤ.
 2. Kontaktu, s ktorým práve voláte, sa zobrazí žiadosť na prepnutie na videohovor. Kontakt môže túto zmenu prijať alebo odmietnuť.
Prepnutie z videohovoru na hlasový hovor
 1. Počas prebiehajúceho videohovoru klepnite na ikonu Vypnúť video
  . Kontaktu, s ktorým voláte, sa zobrazí upozornenie.
 2. Keď druhá strana hovoru tiež vypne video, hovor sa prepne na hlasový hovor.
Poznámka:
 • Pred uskutočnením alebo prijatím skupinového hlasového hovoru sa uistite, že vy aj vaše kontakty máte dobré internetové pripojenie.
 • Cez WhatsApp nemožno volať na núdzové čísla (ako je napríklad 112 v Európe). Ak potrebujete volať na núdzové čísla, použite iné komunikačné prostriedky.
Pomocné zdroje:
Dostali ste odpoveď na svoju otázku?
Áno
Nie