વોઇસ કૉલ કેવી રીતે કરવો

Android
iPhone
KaiOS
વેબ અને ડેસ્કટોપ
Windows
વોઇસ કૉલિંગ તમને તમારા સંપર્કોને WhatsApp વાપરીને ફ્રીમાં કૉલ કરવાની સુવિધા આપે છે, તમે બીજા દેશમાં હો તો પણ. વોઇસ કૉલિંગ તમારા મોબાઇલ પ્લાનની મિનિટને બદલે તમારા ફોનનું ઇન્ટરનેટ કનેક્શન વાપરે છે. ઇન્ટરનેટનો ચાર્જ લાગી શકે છે.
વોઇસ કૉલ કરવા માટે
 1. તમે જેમને વોઇસ કૉલ કરવા માગો છો તે સંપર્કની ચેટ ખોલો.
 2. વોઇસ કૉલ
  પર દબાવો.
વૈકલ્પિક રીતે, WhatsApp ખોલો, પછી કૉલ ટેબ > નવો કૉલ
પર દબાવો. તમે જેમને વોઇસ કૉલ કરવા માગો છો તે સંપર્ક શોધો, પછી વોઇસ કૉલ
પર દબાવો.
વૉઇસ કૉલ મેળવવા માટે
જ્યારે તમારો ફોન લૉક કરેલો હોય અને જો તમને કોઈ વોઇસ કૉલ કરે ત્યારે તમારી સ્ક્રીન પર WhatsApp ઓડિયો... કૉલ આવતો જોશો, ત્યાં તમે આમ કરી શકો છો:
 • કૉલનો જવાબ આપવા માટે સ્લાઇડ ટૂ આન્સરને જમણે સરકાવો.
 • રિમાઇન્ડ મી પર દબાવો, પછી જો તમને યાદ અપાવવામાં આવે એવું તમે ઇચ્છતા હો, તો વેન આઇ લીવ અથવા ઇન 1 અવર પસંદ કરો.
 • iPhoneની બાજુએ આવેલું પાવર બટન બે વખત દબાવીને કૉલ નકારો.
જ્યારે તમારો ફોન લૉક કરેલો ન હોય અને જો તમને કોઈ વોઇસ કૉલ કરે ત્યારે તમારી સ્ક્રીન પર WhatsApp ઓડિયો... કૉલ આવતો જોશો, ત્યાં તમે આમ કરી શકો છો:
 • અક્સેપ્ટ પર દબાવો.
 • ડિક્લાઇન પર દબાવો.
 • રિમાઇન્ડ મી પર દબાવો, પછી જો તમને યાદ અપાવવામાં આવે એવું તમે ઇચ્છતા હો, તો વેન આઇ લીવ અથવા ઇન 1 અવર પસંદ કરો.
 • મેસેજ પર દબાવીને ઝડપી મેસેજ દ્વારા કૉલને નકારો.
વોઇસ અને વીડિયો કૉલ વચ્ચે ફેરબદલ કરવા માટે
વોઇસ કૉલને વીડિયો કૉલમાં બદલવા માટેે
 1. વોઇસ કૉલ પર હો ત્યારે, વીડિયો કૉલ
  > ફેરવો પર દબાવો.
 2. તમે જેની સાથે વોઇસ કૉલ પર હો એ સંપર્કને વીડિયો કૉલ પર બદલવાની વિનંતી દેખાશે અને તેઓ આ ફેરબદલની વિનંતી સ્વીકારી કે નકારી શકે છે.
વીડિયો કૉલને વોઇસ કૉલમાં બદલવા માટેે
 1. વીડિયો કૉલ પર હો ત્યારે વીડિયો બંધ કરો
  પર દબાવો, એનાથી તમે જેને વીડિયો કૉલ કરી રહ્યા હો, તેને જણાવવામાં આવશે.
 2. જ્યારે તે સંપર્ક તેમનો વીડિયો બંધ કરી દે, ત્યારે તે વીડિયો કૉલ એક વોઇસ કૉલમાં બદલાઈ જશે.
નોંધ:
 • ખાતરી કરો કે ગ્રૂપ વૉઇસ કૉલ કરતી કે મેળવતી વખતે, તમારા અને તમારા સંપર્કો પાસે સારી ગુણવત્તાવાળું ઇન્ટરનેટ કનેક્શન હોય. વોઇસ કૉલની ગુણવત્તાનો આધાર સૌથી ખરાબ કનેક્શન ધરાવતા સંપર્ક પર રહેશે.
 • વોઇસ કૉલની સુવિધા iPhoneનાં iOS 12 અને તેની ઉપરનાં વર્ઝન પર ઉપલબ્ધ છે.
 • તમે WhatsApp દ્વારા ઇમર્જન્સી સેવાના નંબરો લગાડી શકતા નથી; જેમ કે, યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સમાં 911 નંબર. ઇમર્જન્સી કૉલ કરવા માટે, તમારે વાતચીત વ્યવહારની બીજી સગવડો કરવી પડશે.
સંબંધિત લેખો:
 • Android | iPhone પર ગ્રૂપ વોઇસ કૉલ કેવી રીતે કરવો
 • Android પર વોઇસ કૉલ કેવી રીતે કરવો
શું આનાથી તમારા પ્રશ્નનો જવાબ મળે છે?
હા
નહીં