چگونگی برقراری تماس صوتی

اندروید
iPhone
وب و دسکتاپ
Windows
تماس صوتی به شما امکان می‌دهد با مخاطبانتان حتی اگر در کشور دیگری باشند، با استفاده از واتساپ تماس رایگان برقرار کنید. تماس صوتی به‌جای طرح مکالمه دقیقه‌ای از اتصال اینترنت تلفنتان استفاده می‌کند. ممکن است هزینه داده متحمل شوید.
برقراری تماس صوتی
 1. گفتگوی فردی با مخاطبی را که می‌خواهید با او تماس بگیرید، باز کنید.
 2. روی تماس صوتی
  ضربه بزنید.
یا اینکه واتساپ را باز کنید، سپس روی برگه تماس‌ها > تماس جدید
ضربه بزنید. مخاطبی را که می‌خواهید با او تماس صوتی بگیرید پیدا کنید، سپس روی تماس صوتی
ضربه بزنید.
دریافت تماس صوتی
اگر تلفنتان قفل باشد، هنگامی که کسی با شما تماس بگیرد، روی صفحه تماس صوتی واتساپ… ورودی را خواهید دید، در اینجا می‌توانید:
 • برای پاسخ دادن به تماس، انگشتتان را روی گزینه برای پاسخ دادن بکشید، تند به راست بکشید.
 • روی به من یادآوری شود ضربه بزنید، سپس اگر می‌خواهید به شما یادآوری شود گزینه وقتی خارج می‌شوم یا بعد از ۱ ساعت را انتخاب کنید.
 • با دوبار فشار دادن دکمه روشن/خاموش در کنار iPhone، تماس را رد کنید.
اگر تلفنتان قفل نباشد، هنگامی که کسی با شما تماس بگیرد، روی صفحه تماس صوتی واتساپ… ورودی را خواهید دید. در اینجا می‌توانید:
 • روی پذیرفتن ضربه بزنید.
 • روی رد کردن ضربه بزنید.
 • روی به من یادآوری شود ضربه بزنید، سپس اگر می‌خواهید به شما یادآوری شود گزینه وقتی خارج می‌شوم یا بعد از ۱ ساعت را انتخاب کنید.
 • برای رد تماس به‌همراه یادداشت، روی پیام ضربه بزنید.
جا‌به‌جایی بین تماس صوتی و تصویری
تبدیل تماس صوتی به تماس تصویری
 1. در حین تماس صوتی، روی تماس تصویری
  > تغییر ضربه بزنید.
 2. مخاطب تماس صوتی شما درخواست جا‌به‌جایی به تماس تصویری را خواهد دید. او می‌تواند آن را بپذیرد یا رد کند.
تبدیل تماس تصویری به تماس صوتی
 1. در حین تماس تصویری، روی خاموش کردن ویدیو
  ضربه بزنید. این موضوع به مخاطب تماس تصویری‌تان اعلام خواهد شد.
 2. وقتی مخاطب ویدیو را خاموش کند، تماس تصویری به تماس صوتی تبدیل خواهد شد.
توجه:
 • مطمئن شوید هم شما و هم مخاطبانتان هنگام برقراری یا دریافت تماس گروهی صوتی، اتصال اینترنت قوی داشته باشید.
 • درحال‌حاضر، تماس صوتی در دستگاه‌های iPhone با iOS نسخه ۱۲ یا جدیدتر دردسترس است.
 • دسترسی به شماره‌های تلفن خدمات اضطراری مانند 911 در «ایالات متحده» ازطریق واتساپ ممکن نیست. برای برقراری تماس‌های اضطراری باید از روش‌های ارتباطی دیگر استفاده کنید.
منابع مرتبط:
آیا این مطلب به سؤال شما پاسخ می‌دهد؟
بله
خیر