چگونگی برقراری تماس صوتی

اندروید
iPhone
وب و دسکتاپ
Windows
تماس صوتی به شما امکان می‌دهد با مخاطبان خود حتی اگر در کشور دیگری باشند، با استفاده از واتساپ تماس رایگان برقرار کنید. تماس صوتی به‌جای طرح مکالمه دقیقه‌ای از اتصال اینترنت تلفنتان استفاده می‌کند. ممکن است هزینه‌های اینترنت همراه منظور شود.
برقراری تماس صوتی
 1. گفتگوی فردی با مخاطبی را که می‌خواهید با او تماس صوتی بگیرید، باز کنید.
 2. روی تماس صوتی
  ضربه بزنید.
یا واتساپ را باز کنید،‌ سپس روی برگه تماس‌ها > تماس جدید
ضربه بزنید. مخاطبی را که می‌خواهید با او تماس صوتی بگیرید انتخاب کنید، سپس روی تماس صوتی
ضربه بزنید.
دریافت تماس صوتی
اگر تلفن قفل باشد، هنگامی که کسی با شما تماس صوتی بگیرد، روی صفحه تماس صوتی واتساپ… ورودی را خواهید دید. در اینجا می‌توانید:
 • برای پاسخ به تماس، برای پاسخ دادن بکشید را تند به راست بکشید.
 • روی به من یادآوری شود ضربه بزنید، سپس اگر می‌خواهید به شما یادآوری شود، روی وقتی خارج می‌شوم یا تا ۱ ساعت دیگر ضربه بزنید.
 • با دوبار فشار دادن دکمه روشن/خاموش در کنار iPhone، تماس را رد کنید.
اگر تلفن قفل نباشد، هنگامی که کسی با شما تماس صوتی بگیرد، روی صفحه تماس صوتی واتساپ… ورودی را خواهید دید. در اینجا می‌توانید:
 • روی پذیرفتن ضربه بزنید.
 • روی رد کردن ضربه بزنید.
 • روی به من یادآوری شود ضربه بزنید، سپس اگر می‌خواهید به شما یادآوری شود، روی وقتی خارج می‌شوم یا تا ۱ ساعت دیگر ضربه بزنید.
 • برای رد تماس به همراه پیام فوری، روی ارسال پیام ضربه بزنید.
تبدیل تماس صوتی و تصویری به یکدیگر
تبدیل تماس صوتی به تماس تصویری
 1. هنگامی که در تماس صوتی هستید، روی تماس ویدیویی
  > تعویض ضربه بزنید.
 2. مخاطب تماس صوتی شما درخواست تبدیل به تماس تصویری را خواهد دید و می‌تواند آن را قبول یا رد کند.
تبدیل تماس تصویری به تماس صوتی
 1. در طول تماس تصویری، روی خاموش کردن ویدیو
  ضربه بزنید. با این کار به مخاطب تماس تصویری شما اطلاع داده خواهد شد.
 2. وقتی مخاطب دوربینش را خاموش کند، تماس تصویری به تماس صوتی تبدیل خواهد شد.
توجه:
 • مطمئن شوید هم شما و هم مخاطبانتان هنگام برقراری یا دریافت تماس گروهی صوتی، اتصال اینترنت قوی داشته باشید. کیفیت تماس صوتی به مخاطبی که ضعیف‌ترین اتصال اینترنت را دارد، بستگی خواهد داشت.
 • درحال‌حاضر، تماس صوتی در دستگاه‌های iPhone با iOS 12 یا نسخه‌های جدیدتر در دسترس است.
 • تماس با شماره‌های تلفن اضطراری مانند ۹۱۱ در ایالات متحده از طریق واتساپ ممکن نیست. برای برقراری تماس‌های اضطراری باید از روش‌های ارتباط جایگزین استفاده کنید.
منابع مرتبط:
 • نحوه برقراری تماس صوتی در: Android | iPhone
 • نحوه برقراری تماس صوتی در Android
آیا این مطلب به سؤال شما پاسخ می‌دهد؟
بله
خیر