چگونگی برقراری تماس صوتی

اندروید
iPhone
وب و دسکتاپ
Windows
تماس صوتی به شما امکان می‌دهد با مخاطبانتان حتی اگر در کشور دیگری باشند، با استفاده از واتساپ تماس رایگان برقرار کنید. تماس صوتی به‌جای طرح مکالمه دقیقه‌ای از اتصال اینترنت تلفنتان استفاده می‌کند. ممکن است هزینه‌های اینترنت همراه اعمال شود.
برقراری تماس صوتی
 1. گفتگوی فردی با مخاطبی را که می‌خواهید با او تماس صوتی بگیرید، باز کنید.
 2. روی تماس صوتی
  ضربه بزنید.
یا اینکه واتساپ را باز کنید، سپس روی برگه تماس‌ها > تماس جدید
ضربه بزنید. مخاطبی را که می‌خواهید با او تماس صوتی بگیرید پیدا کنید، سپس روی تماس صوتی
ضربه بزنید.
دریافت تماس صوتی
اگر تلفنتان قفل باشد، هنگامی که کسی با شما تماس صوتی بگیرد، صفحه تماس ورودی تماس صوتی واتساپ را خواهید دید و می‌توانید:
 • تند به بالا بکشید تا بپذیرید
  و به تماس پاسخ دهید.
 • تند به بالا بکشید تا رد کنید
  و تماس را رد کنید.
 • تند به بالا بکشید تا با ارسال
  پیامی فوری تماس را رد کنید.
اگر تلفنتان قفل نباشد، هنگامی که کسی با شما تماس صوتی بگیرد، روی صفحه بالاپر تماس صوتی ورودی را خواهید دید و می‌توانید روی رد کردن یا پاسخ ضربه بزنید.
جا‌به‌جایی بین تماس صوتی و تصویری
تبدیل تماس صوتی به تماس تصویری
 1. درحین تماس صوتی، روی تماس تصویری
  > جا‌به‌جایی ضربه بزنید.
 2. مخاطب تماس صوتی شما درخواست جا‌به‌جایی به تماس تصویری را خواهد دید و می‌تواند آن را بپذیرد یا رد کند.
تبدیل تماس تصویری به تماس صوتی
 1. درحین تماس تصویری، روی خاموش کردن ویدیو
  ضربه بزنید، این موضوع به مخاطب تماس تصویری‌تان اعلان خواهد شد.
 2. وقتی مخاطب ویدیو را خاموش کند، تماس تصویری به تماس صوتی تبدیل خواهد شد.
توجه:
 • مطمئن شوید هم شما و هم مخاطبانتان هنگام برقراری یا دریافت تماس گروهی صوتی، اتصال اینترنت قوی داشته باشید. کیفیت تماس صوتی به مخاطبی که ضعیف‌ترین اتصال اینترنت را دارد، بستگی خواهد داشت.
 • دسترسی به شماره‌های تلفن خدمات اضطراری مانند 911 در «ایالات متحده» ازطریق واتساپ ممکن نیست. برای برقراری تماس‌های اضطراری باید از روش‌های ارتباط جایگزین استفاده کنید.
منابع مرتبط:
 • نحوه برقراری تماس صوتی گروهی در: Android‏ | iPhone
 • نحوه برقراری تماس صوتی در iPhone
آیا این مطلب به سؤال شما پاسخ می‌دهد؟
بله
خیر