Hlasové hovory

Android
iPhone
KaiOS
Web a počítač
Windows
Mac
Hovory v aplikaci WhatsApp vám umožňují zdarma telefonovat s vašimi kontakty, i když se nacházejí v jiné zemi. Namísto minut paušálu využívá aplikace při hovorech internetové připojení vašeho telefonu. Datové připojení může být zpoplatněno.
Chcete-li zahájit hlasový hovor:
 1. Otevřete individuální chat s kontaktem, kterému chcete zavolat.
 2. Klepněte na ikonu hlasového hovoru
  .
Případně otevřete WhatsApp, klepněte na záložku Hovory > Nový hovor
. Vyhledejte kontakt, kterému chcete zavolat, a klepněte na ikonu hlasového hovoru
.
Příchozí hovory
Máte-li zamčenou obrazovku a někdo vám zavolá, zobrazí se vám obrazovka příchozího hovoru WhatsApp – audio..., na které můžete:
 • přetažením doprava hovor přijmout,
 • klepnout na Připomenout a zvolit, zda si chcete nechat hovor připomenout Až odejdete nebo Za hodinu,
 • hovor odmítnout tak, že dvakrát stisknete boční tlačítko iPhonu.
Máte-li obrazovku odemčenou, zobrazí se vám obrazovka příchozího hovoru WhatsApp –⁠ audio..., na které můžete:
 • klepnout na Přijmout,
 • klepnout na Odmítnout,
 • klepnout na Připomenout a zvolit, zda si chcete nechat hovor připomenout Až odejdete nebo Za hodinu,
 • klepnout na Zpráva a hovor odmítnout odesláním zprávy.
Upozornění: V nastavení můžete zvolit možnost Ztišit hovory od neznámých volajících.
Přepínání mezi hlasovými hovory a videohovory
Chcete-li přepnout hlasový hovor na videohovor:
 1. Během hovoru klepněte na ikonu videohovoru
  > Přepnout.
 2. Kontakt, se kterým si voláte, obdrží žádost o přepnutí na videohovor. Může ji buď přijmout, nebo odmítnout.
Chcete-li přepnout videohovor na hlasový hovor:
 1. Během videohovoru klepněte na ikonu vypnout video
  . Tím kontaktu, kterému voláte, odešlete upozornění.
 2. Jakmile si váš kontakt také vypne kameru, videohovor se přepne na hlasový hovor.
Upozornění:
 • Než zahájíte nebo přijmete skupinový hovor, ujistěte se, že spolu s kontakty ve skupinovém hovoru máte stabilní internetové připojení.
 • Hovory jsou podporovány na zařízeních se systémem iOS 12 a novějším.
 • Přes aplikaci WhatsApp není možné volat na linky tísňového volání (např. 112 apod.). Potřebujete-li volat na tyto linky, využijte jiný způsob komunikace.
Další informace:
Zodpověděli jsme vaši otázku?
Ano
Ne