Hlasové hovory

Android
iOS
KaiOS
Web a počítač
Windows
Mac
Hovory v aplikaci WhatsApp vám umožňují zdarma telefonovat s vašimi kontakty, i když se nacházejí v jiné zemi. Namísto minut paušálu využívá aplikace při hovorech internetové připojení vašeho telefonu. Datové připojení může být zpoplatněno.

Chcete-li zahájit hlasový hovor:

 1. Otevřete individuální chat s kontaktem, kterému chcete zavolat.
 2. Klepněte na ikonu 
  voice call
  .
Případně otevřete WhatsApp a poté klepněte na záložku Hovory >
new call or group call
. Vyhledejte kontakt, kterému chcete zavolat, a klepněte na ikonu 
voice call
.

Příchozí hovory

Máte-li zamčenou obrazovku a někdo vám zavolá, zobrazí se vám obrazovka příchozího hovoru WhatsApp – audio..., na které můžete:
 • posunutím hovor přijmout,
 • klepnout na Připomenout a zvolit, zda si chcete nechat hovor připomenout Až odejdete nebo Za hodinu,
 • hovor odmítnout tak, že dvakrát stisknete boční tlačítko iPhonu.
Máte-li obrazovku odemčenou, zobrazí se vám obrazovka příchozího hovoru WhatsApp –⁠ audio..., na které můžete:
 • klepnout na Přijmout,
 • klepnout na Odmítnout,
 • klepnout na Připomenout a zvolit, zda si chcete nechat hovor připomenout Až odejdete nebo Za hodinu,
 • klepnout na Zpráva a hovor odmítnout odesláním zprávy.
Upozornění: V nastavení můžete zvolit možnost Ztišit hovory od neznámých volajících.

Přepínání mezi hlasovými hovory a videohovory

Přepínání hlasových hovorů na videohovory

 1. Během hlasového hovoru klepněte na ikonu 
  group video call
  > Přepnout.
 2. Kontakt, se kterým si voláte, obdrží žádost o přepnutí na videohovor. Může ji buď přijmout, nebo odmítnout.

Chcete-li přepnout videohovor na hlasový hovor:

 1. Během videohovoru klepněte na ikonu 
  video off
  . Tím volanému kontaktu odešlete upozornění.
 2. Jakmile si váš kontakt také vypne kameru, videohovor se přepne na hlasový hovor.

Upozornění:

 • Než zahájíte nebo přijmete skupinový hovor, ujistěte se, že spolu s kontakty ve skupinovém hovoru máte stabilní internetové připojení.
 • Hovory jsou podporovány na zařízeních se systémem iOS 12 a novějším.
 • Přes aplikaci WhatsApp není možné volat na linky tísňového volání (např. 112 apod.). Potřebujete-li volat na tyto linky, využijte jiný způsob komunikace.

Další informace:

Zodpověděli jsme vaši otázku?

Ano
Ne