Hlasové hovory

Android
iPhone
Web a počítač
Windows
Hovory v aplikaci WhatsApp vám umožňují zdarma telefonovat s vašimi kontakty, i když se nacházejí v jiné zemi. Namísto minut paušálu využívá aplikace při hovorech internetové připojení vašeho telefonu. Datové připojení může být zpoplatněno.
Chcete-li zahájit hlasový hovor:
 1. Otevřete individuální chat s kontaktem, kterému chcete zavolat.
 2. Klepněte na ikonu hlasového hovoru
  .
Případně otevřete WhatsApp, klepněte na záložku HOVORY > Nový hovor
. Vyhledejte kontakt, kterému chcete zavolat, a klepněte na ikonu hlasového hovoru
.
Příchozí hovory
Máte-li zamčenou obrazovku a někdo vám zavolá, zobrazí se vám obrazovka příchozího hovoru WhatsApp, na které můžete:
 • hovor přijmout
  , přetáhnete-li nahoru,
 • hovor odmítnout
  , přetáhnete-li nahoru,
 • hovor odmítnout odesláním rychlé zprávy
  , přetáhnete-li nahoru.
Máte-li odemčenou obrazovku a někdo vám zavolá, zobrazí se vyskakovací oznámení příchozího hlasového hovoru. Následně můžete klepnout na Odmítnout nebo Přijmout.
Přepínání mezi hovory a videohovory
Chcete-li přepnout hlasový hovor na videohovor:
 1. Během hovoru klepněte na ikonu videohovoru
  > PŘEPNOUT.
 2. Kontakt, kterému voláte, obdrží žádost o přepnutí na videohovor a tu může buď přijmout, nebo odmítnout.
Chcete-li přepnout videohovor na hlasový hovor:
 1. Během videohovoru klepněte na ikonu vypnout video
  . Tím kontaktu, kterému voláte, odešlete upozornění.
 2. Jakmile si váš kontakt také vypne kameru, videohovor se přepne na hlasový hovor.
Upozornění:
 • Než zahájíte nebo přijmete skupinový hovor, ujistěte se, že spolu s kontakty ve skupinovém hovoru máte stabilní internetové připojení. Kvalita hovoru bude záviset na účastníkovi hovoru s nejslabším internetovým připojením.
 • Přes aplikaci WhatsApp není možné volat na linky tísňového volání (např. 112 apod.). Potřebujete-li volat na tyto linky, využijte jiný způsob komunikace.
Další informace:
Zodpověděli jsme vaši otázku?
Ano
Ne