Uskutočnenie hlasového hovoru

Android
iPhone
Web a počítač
Windows
Hlasové hovory vám umožňujú zadarmo volať svojim kontaktom, ktorí používajú desktopovú aplikáciu WhatsApp, a to aj keď sa nachádzajú v inej krajine. Hlasové hovory využívajú internetové pripojenie. Volanie z desktopovej aplikácie je podporované v 64-bitovom systéme Windows 10 od verzie 1903 a v systéme macOS od verzie 10.13. Desktopová aplikácia WhatsApp v súčasnosti nepodporuje skupinové hovory.
Volanie cez desktopovú aplikáciu
Ako uskutočniť alebo prijať hlasový hovor cez desktopovú aplikáciu WhatsApp:
 • Na počítači aj telefóne budete potrebovať aktívne pripojenie na internet.
 • Aplikácia WhatsApp potrebuje mať prístup k mikrofónu vášho počítača.
 • Na uskutočňovanie hovorov budete potrebovať zvukové výstupné zariadenie a mikrofón pripojené k počítaču.
Poznámka: Pre optimálny zvuk používajte náhlavnú súpravu. Pri použití samostatného externého mikrofónu a reproduktorov môže vzniknúť ozvena.
Uskutočnenie hlasového hovoru
 1. Otvorte chat s kontaktom, ktorému chcete zavolať.
 2. Kliknite na ikonu Hlasový hovor.
Počas hovoru môžete mikrofón stíšiť alebo zrušiť jeho stíšenie kliknutím na ikonu mikrofónu. Na ukončenie hovoru kliknite na možnosť Ukončiť hovor.
Prijatie hlasového hovoru
Ak vám niekto zavolá, môžete kliknúť na tieto možnosti:
 • Prijať, ak chcete hovor prijať;
 • Odmietnuť, ak chcete hovor odmietnuť;
 • Ignorovať alebo x, ak chcete hovor ignorovať.
Prepnutie medzi hlasovým hovorom a videohovorom
Počas hlasového hovoru s kontaktom môžete požiadať o prepnutie na videohovor. Kontakt, s ktorým voláte, môže kliknúť na OK alebo Prepnúť, čím sa hovor prepne. Kliknutím na Zrušiť túto požiadavku zamietne.
 1. Počas hovoru ukážte kurzorom na ikonu Kamera.
 2. Kliknite na ikonu Kamera.
 3. Ak kontakt odsúhlasí prepnutie, hlasový hovor sa prepne na videohovor.
Pomocné zdroje:
Dostali ste odpoveď na svoju otázku?
Áno
Nie