Hlasové hovory

Android
iPhone
Web a počítač
Windows
Hlasové hovory v aplikaci WhatsApp pro počítač vám umožňují zdarma telefonovat s vašimi kontakty, i když se nacházejí v jiné zemi. Hlasové hovory využívají internetového připojení. Hovory v aplikaci WhatsApp pro počítač jsou podporovány na počítačích s 64bitovým operačním systémem Windows 10 verze 1903 a novější a macOS verze 10.13 a novější. Skupinové hovory v současnosti nejsou v aplikaci WhatsApp pro počítač podporovány.
Hovory na počítači
Chcete-li v aplikaci WhatsApp pro počítač zahájit nebo přijmout hlasový hovor:
 • Počítač i telefon musí mít aktivní internetové připojení.
 • WhatsApp musí mít přístup k mikrofonu počítače.
 • K počítači musí být připojeno výstupní zvukové zařízení a mikrofon.
Upozornění: Pro dosažení co nejlepší kvality zvuku použijte headset (sluchátka s mikrofonem). Používáte-li samostatný externí mikrofon a reproduktor, může vznikat ozvěna.
Chcete-li zahájit hlasový hovor:
 1. Otevřete individuální chat s kontaktem, kterému chcete zavolat.
 2. Klikněte na ikonu hlasového hovoru.
Během hovoru můžete kliknutím na ikonu mikrofonu ztlumit a zase zapnout svůj mikrofon. Až budete chtít hovor ukončit, klikněte na Ukončit hovor.
Příchozí hlasové hovory
V případě příchozího hovoru můžete kliknout na:
 • Přijmout, chcete-li hovor přijmout.
 • Odmítnout, chcete-li hovor odmítnout.
 • Ignorovat nebo x, chcete-li hovor ignorovat.
Přepínání mezi hlasovými hovory a videohovory
V průběhu hlasového hovoru můžete daný kontakt požádat o přepnutí na videohovor. Kontakt následně může žádost o přepnutí přijmout kliknutím na OK nebo Přepnout. Případně ji také může odmítnout kliknutím na Zrušit.
 1. Během hovoru najeďte kurzorem na ikonu kamery.
 2. Klikněte na ikonu kamery.
 3. Pokud kontakt žádost přijme, dojde k přepnutí hlasového hovoru na videohovor.
Další informace:
Zodpověděli jsme vaši otázku?
Ano
Ne