วิธีบล็อคและรายงานผู้ติดต่อ

Android
iOS
KaiOS
เว็บและเดสก์ท็อป
Mac
คุณสามารถหยุดรับข้อความ การโทร และการอัปเดตสถานะจากผู้อื่นได้ด้วยการบล็อคบุคคลเหล่านั้น คุณยังสามารถรายงานผู้ติดต่อเหล่านั้นได้หากคิดว่าพวกเขากำลังส่งเนื้อหาที่เป็นปัญหาหรือสแปม
เมื่อคุณบล็อคผู้อื่น แชทที่มีอยู่จะยังคงอยู่ในรายการแชทของคุณ คุณสามารถลบแชทออกไปเลยได้หากต้องการลบแชทนั้นออกจากรายการแชท หรือจะเลือกจัดเก็บแชทแทนก็ได้ คุณยังสามารถเลิกบล็อคผู้ส่งเพื่อรับข้อความใหม่ๆ จากบุคคลนั้นได้อีกด้วย
คุณไม่สามารถบล็อคกลุ่มได้ แต่คุณสามารถออกจากกลุ่มและบล็อคผู้ดูแลกลุ่มได้ เรียนรู้วิธีได้ในบทความนี้
หากคุณคิดว่าตัวเองหรือคนอื่นตกอยู่ในอันตรายฉับพลัน โปรดติดต่อหน่วยงานฉุกเฉินในพื้นที่ของคุณ
คุณสามารถหยุดรับข้อความ การโทร และการอัปเดตสถานะจากผู้ติดต่อบางรายได้ด้วยการบล็อคบุคคลเหล่านั้น คุณยังสามารถรายงานผู้ติดต่อเหล่านั้นได้หากคิดว่าพวกเขากำลังส่งเนื้อหาที่เป็นปัญหาหรือสแปม หากคุณคิดว่าตัวเองหรือคนอื่นตกอยู่ในอันตรายฉับพลัน โปรดติดต่อหน่วยงานฉุกเฉินในพื้นที่ของคุณ

วิธีบล็อคผู้ติดต่อ

ผู้ติดต่อที่ถูกบล็อคจะไม่สามารถโทรหาหรือส่งข้อความถึงคุณได้ ข้อมูลเกี่ยวกับการออนไลน์ล่าสุด สถานะออนไลน์ การอัปเดตสถานะ และการเปลี่ยนแปลงใดๆ เกี่ยวกับรูปโปรไฟล์ของคุณจะไม่ปรากฏแก่ผู้ติดต่อที่คุณบล็อคอีกต่อไป การบล็อคผู้ติดต่อจะไม่ลบผู้ติดต่อออกจากรายชื่อติดต่อ และจะไม่ลบคุณออกจากรายชื่อในโทรศัพท์ของผู้ติดต่อ หากต้องการลบผู้ติดต่อ คุณต้องลบผู้ติดต่อออกจากสมุดที่อยู่ในโทรศัพท์ของคุณ

วิธีบล็อคผู้ติดต่อ

 1. กดตัวเลือก > การตั้งค่า > บัญชี > ความเป็นส่วนตัว > บล็อคอยู่ > เพิ่มใหม่...
 2. ค้นหาหรือเลือกผู้ติดต่อที่ต้องการบล็อค
 3. กดบล็อค
คุณยังสามารถบล็อคผู้ติดต่อได้โดยเลือกแชทกับผู้ติดต่อในรายการแชท แล้วกดตัวเลือก > ดูรายชื่อติดต่อ > บล็อค > บล็อค หรือคุณสามารถเปิดแชทกับผู้ติดต่อ แล้วกดตัวเลือก > ดูรายชื่อติดต่อ > บล็อค > บล็อค

วิธีบล็อคหมายเลขที่ไม่รู้จัก

หากต้องการบล็อคหมายเลขโทรศัพท์ที่ไม่รู้จัก คุณมีสองตัวเลือกดังนี้
 • เลือกแชทกับหมายเลขโทรศัพท์ที่ไม่รู้จักในรายการแชท แล้วกดตัวเลือก > ดูรายชื่อติดต่อ > บล็อค > บล็อค
 • เปิดแชทกับหมายเลขโทรศัพท์ที่ไม่รู้จัก แล้วกดตัวเลือก > ดูรายชื่อติดต่อ > บล็อค > บล็อค

วิธีเลิกบล็อคผู้ติดต่อ

 1. กดตัวเลือก > การตั้งค่า > บัญชี > ความเป็นส่วนตัว > บล็อคอยู่
 2. เลือกผู้ติดต่อที่คุณต้องการเลิกบล็อค
 3. กดเลิกบล็อค
หรือคุณสามารถเลิกบล็อคผู้ติดต่อได้ดังนี้
 • เลือกแชทกับผู้ติดต่อในรายการแชท แล้วกดตัวเลือก > ดูรายชื่อติดต่อ > เลิกบล็อค
 • เปิดแชทกับผู้ติดต่อ แล้วกดตัวเลือก > ดูรายชื่อติดต่อ > เลิกบล็อค

วิธีรายงานผู้ติดต่อ

WhatsApp จะได้รับ 5 ข้อความล่าสุดที่ส่งถึงคุณโดยผู้ใช้ที่ถูกรายงาน โดยผู้ใช้หรือกลุ่มจะไม่ได้รับการแจ้งเตือน WhatsApp ยังได้รับ ID ของผู้ใช้ที่ถูกรายงาน ข้อมูลเกี่ยวกับเวลาที่ส่งข้อความ และประเภทของข้อความที่ส่ง (รูปภาพ วิดีโอ ข้อความ และอื่นๆ)

วิธีรายงานผู้ติดต่อ

 1. เปิดแชทกับผู้ใช้ที่คุณต้องการรายงาน
 2. กดตัวเลือกและเลือกดูรายชื่อติดต่อ
 3. กดรายงานและบล็อคหรือรายงานเท่านั้น

วิธีรายงานรูปภาพหรือวิดีโอที่ดูได้ครั้งเดียว

 1. เปิดรูปภาพหรือวิดีโอที่ดูได้ครั้งเดียว
 2. กดตัวเลือกที่มุมล่าง
 3. กดรายงาน
หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับโหมดดูได้ครั้งเดียว โปรดอ่านบทความนี้

แหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลนี้ตอบคำถามของคุณหรือไม่

ใช่
ไม่ใช่