วิธีบล็อคและรายงานผู้ติดต่อ

Android
iPhone
KaiOS
คุณสามารถหยุดรับข้อความและการโทรจากผู้ติดต่อบางรายได้ด้วยการบล็อคบุคคลเหล่านั้น คุณยังสามารถรายงานผู้ติดต่อเหล่านั้นได้หากคิดว่าพวกเขากำลังส่งเนื้อหาที่เป็นปัญหาหรือสแปม
หากคุณคิดว่าตัวเองหรือคนอื่นตกอยู่ในอันตรายฉับพลัน โปรดติดต่อหน่วยงานฉุกเฉินในพื้นที่ของคุณ
วิธีบล็อคผู้ติดต่อ
 1. กดตัวเลือก > การตั้งค่า > บัญชี > ความเป็นส่วนตัว > บล็อคอยู่ > เพิ่มใหม่...
 2. ค้นหาหรือเลือกผู้ติดต่อที่ต้องการบล็อค
 3. กดบล็อค
หมายเหตุ:
 • หากคุณเปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์และใช้บัญชี WhatsApp เดิม รายชื่อติดต่อที่ถูกบล็อคจะยังถูกบล็อคอยู่ เรียนรู้วิธีใช้ฟีเจอร์เปลี่ยนหมายเลขได้ในบทความนี้
  • หากคุณตั้งค่าบัญชี WhatsApp ใหม่ คุณจะต้องบล็อครายชื่อติดต่อเหล่านั้นด้วยตนเองอีกครั้ง
ต่อไปนี้คือสองตัวเลือกอื่นสำหรับการบล็อคผู้ติดต่อ:
 • เลือกแชทกับผู้ติดต่อในรายการแชท แล้วกดตัวเลือก > ดูรายชื่อติดต่อ > บล็อค > บล็อค
 • เปิดแชทกับผู้ติดต่อ แล้วกดตัวเลือก > ดูรายชื่อติดต่อ > บล็อค > บล็อค
วิธีบล็อคหมายเลขโทรศัพท์ที่ไม่รู้จัก
หากต้องการบล็อคหมายเลขโทรศัพท์ที่ไม่รู้จัก คุณมีสองตัวเลือกดังนี้
 • เลือกแชทกับหมายเลขโทรศัพท์ที่ไม่รู้จักในรายการแชท แล้วกดตัวเลือก > ดูรายชื่อติดต่อ > บล็อค > บล็อค
 • เปิดแชทกับหมายเลขโทรศัพท์ที่ไม่รู้จัก แล้วกดตัวเลือก > ดูรายชื่อติดต่อ > บล็อค > บล็อค
หมายเหตุ:
 • ผู้ติดต่อที่ถูกบล็อคจะไม่สามารถโทรหาหรือส่งข้อความถึงคุณได้
 • ข้อมูลเกี่ยวกับการออนไลน์ล่าสุด สถานะออนไลน์ และการเปลี่ยนแปลงใดๆ เกี่ยวกับรูปโปรไฟล์ของคุณจะไม่ปรากฏแก่ผู้ติดต่อที่คุณบล็อคอีกต่อไป
 • การบล็อคผู้ติดต่อจะไม่ลบผู้ติดต่อออกจากรายชื่อติดต่อ และจะไม่ลบคุณออกจากรายชื่อในโทรศัพท์ของผู้ติดต่อ หากต้องการลบผู้ติดต่อ คุณต้องลบผู้ติดต่อออกจากสมุดที่อยู่ในโทรศัพท์ของคุณ
 • หากคุณมีความกังวลว่าผู้ติดต่อที่ถูกบล็อคจะทราบว่าคุณกำลังบล็อคพวกเขาหรือไม่ โปรดอ่านบทความนี้
วิธีเลิกบล็อคผู้ติดต่อ
 1. กดตัวเลือก > การตั้งค่า > บัญชี > ความเป็นส่วนตัว > บล็อคอยู่
 2. เลือกผู้ติดต่อที่คุณต้องการเลิกบล็อค
 3. กดเลิกบล็อค
ต่อไปนี้คือสองตัวเลือกอื่นสำหรับการเลิกบล็อคผู้ติดต่อ:
 • เลือกแชทกับผู้ติดต่อในรายการแชท แล้วกดตัวเลือก > ดูรายชื่อติดต่อ > เลิกบล็อค
 • เปิดแชทกับผู้ติดต่อ แล้วกดตัวเลือก > ดูรายชื่อติดต่อ > เลิกบล็อค
หมายเหตุ:
 • หากคุณเลิกบล็อคผู้ติดต่อ คุณจะไม่ได้รับการโทรหรือข้อความใดๆ ที่ผู้ติดต่อส่งถึงคุณในช่วงเวลาที่พวกเขาถูกบล็อค
 • หากคุณเลิกบล็อคผู้ติดต่อหรือหมายเลขโทรศัพท์ที่ไม่ได้บันทึกไว้ในสมุดที่อยู่ของโทรศัพท์ก่อนหน้านี้ คุณจะไม่สามารถกู้คืนรายชื่อติดต่อหรือหมายเลขโทรศัพท์ดังกล่าวไปยังโทรศัพท์ของคุณได้
วิธีรายงานผู้ติดต่อ
 1. เปิดแชทกับผู้ใช้ที่คุณต้องการรายงาน
 2. กดตัวเลือกและเลือกดูรายชื่อติดต่อ
 3. กดรายงานและบล็อคหรือรายงานเท่านั้น
หมายเหตุ: WhatsApp จะได้รับ 5 ข้อความล่าสุดที่ส่งถึงคุณโดยผู้ใช้หรือกลุ่มที่ถูกรายงาน โดยผู้ใช้หรือกลุ่มจะไม่ได้รับการแจ้งเตือน WhatsApp ยังได้รับ ID ของกลุ่มหรือผู้ใช้ที่ถูกรายงาน ข้อมูลเกี่ยวกับเวลาที่ส่งข้อความ และประเภทของข้อความที่ส่ง (รูปภาพ วิดีโอ ข้อความ และอื่นๆ)
วิธีรายงานรูปภาพหรือวิดีโอที่ดูได้ครั้งเดียว
 1. เปิดรูปภาพหรือวิดีโอที่ดูได้ครั้งเดียว
 2. กดตัวเลือกที่มุมล่าง
 3. กดรายงาน
หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับโหมดดูได้ครั้งเดียว โปรดอ่านบทความนี้
ข้อมูลนี้ตอบคำถามของคุณหรือไม่
ชอบ
ไม่ใช่