วิธีบล็อคและรายงานผู้ติดต่อ

Android
iPhone
KaiOS
คุณสามารถหยุดรับข้อความ การโทร และการอัปเดตสถานะจากผู้ติดต่อบางรายได้ด้วยการบล็อคบุคคลเหล่านั้น คุณยังสามารถรายงานผู้ติดต่อเหล่านั้นได้หากคิดว่าพวกเขากำลังส่งเนื้อหาที่เป็นปัญหาหรือสแปม
หากคุณคิดว่าตัวเองหรือคนอื่นตกอยู่ในอันตรายฉับพลัน โปรดติดต่อหน่วยงานฉุกเฉินในพื้นที่ของคุณ
วิธีบล็อคผู้ติดต่อ
 1. เปิดการตั้งค่า WhatsApp > ความเป็นส่วนตัว > บล็อคอยู่ > เพิ่มใหม่...
 2. ค้นหาผู้ติดต่อที่คุณต้องการบล็อค แล้วแตะผู้ติดต่อนั้น
หมายเหตุ:
 • หากคุณเปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์และใช้บัญชี WhatsApp เดิม รายชื่อที่ถูกบล็อคจะยังถูกบล็อคอยู่ เรียนรู้วิธีใช้ฟีเจอร์เปลี่ยนหมายเลขได้ในบทความนี้
  • หากคุณตั้งค่าบัญชี WhatsApp ใหม่ คุณจะต้องบล็อครายชื่อเหล่านั้นด้วยตนเองอีกครั้ง
วิธีอื่นในการบล็อคผู้ติดต่อ:
 • เปิดแชทกับผู้ติดต่อ แล้วแตะชื่อของผู้ติดต่อ > บล็อครายชื่อ > บล็อคหรือรายงานรายชื่อ > รายงานและบล็อค
 • ปัดแชทไปทางซ้ายในแท็บแชท แล้วแตะเพิ่มเติม > ข้อมูลรายชื่อ > บล็อครายชื่อ > บล็อคหรือรายงานรายชื่อ > รายงานและบล็อค
วิธีบล็อคหมายเลขโทรศัพท์ที่ไม่รู้จัก
หากต้องการบล็อคหมายเลขโทรศัพท์ที่ไม่รู้จัก คุณมีสองตัวเลือกดังนี้
 • หากหมายเลขโทรศัพท์ดังกล่าวติดต่อคุณเป็นครั้งแรก คุณสามารถเปิดแชทแล้วแตะบล็อค > บล็อค
 • เปิดแชทกับหมายเลขโทรศัพท์ดังกล่าว แล้วแตะหมายเลขโทรศัพท์ > บล็อครายชื่อ > บล็อคหรือรายงานรายชื่อ > รายงานและบล็อค
หมายเหตุ:
 • การแตะรายงานและบล็อคจะทั้งรายงานและบล็อคหมายเลขดังกล่าว
 • ผู้ติดต่อที่ถูกบล็อคจะไม่สามารถโทรหาหรือส่งข้อความถึงคุณได้
 • ข้อมูลเกี่ยวกับการออนไลน์ล่าสุด สถานะออนไลน์ การอัปเดตสถานะ และการเปลี่ยนแปลงใดๆ เกี่ยวกับรูปโปรไฟล์ของคุณจะไม่ปรากฏแก่ผู้ติดต่อที่คุณบล็อคอีกต่อไป
 • การบล็อคผู้ติดต่อจะไม่ลบผู้ติดต่อออกจากรายชื่อติดต่อ และจะไม่ลบคุณออกจากรายชื่อในโทรศัพท์ของผู้ติดต่อ หากต้องการลบผู้ติดต่อ คุณต้องลบผู้ติดต่อออกจากสมุดที่อยู่ในโทรศัพท์ของคุณ
 • หากคุณมีความกังวลว่าผู้ติดต่อที่ถูกบล็อคจะทราบว่าคุณกำลังบล็อคพวกเขาหรือไม่ โปรดอ่านบทความนี้
วิธีเลิกบล็อคผู้ติดต่อ
 1. แตะการตั้งค่า > ความเป็นส่วนตัว > บล็อคอยู่
 2. ปัดชื่อผู้ติดต่อไปทางซ้าย
  • หรือแตะแก้ไข > ไอคอนเครื่องหมายลบสีแดง
 3. แตะเลิกบล็อค
วิธีอื่นในการเลิกบล็อคผู้ติดต่อ:
 • เปิดแชทกับผู้ติดต่อ แล้วแตะชื่อผู้ติดต่อ > เลิกบล็อครายชื่อ
 • ปัดแชทกับผู้ติดต่อไปทางซ้ายในแท็บแชท แล้วแตะเพิ่มเติม > ข้อมูลรายชื่อ > เลิกบล็อครายชื่อ
หมายเหตุ: หากคุณเลิกบล็อคผู้ติดต่อ คุณจะไม่ได้รับข้อความ การโทร และการอัปเดตสถานะใดๆ ที่ผู้ติดต่อส่งถึงคุณระหว่างที่พวกเขาถูกบล็อค
วิธีรายงานผู้ติดต่อ
 1. เปิดแชทกับผู้ใช้ที่คุณต้องการรายงาน
 2. แตะชื่อผู้ติดต่อ แล้วแตะรายงานรายชื่อ
 3. แตะรายงานและบล็อค
หมายเหตุ: WhatsApp จะได้รับ 5 ข้อความล่าสุดที่ส่งถึงคุณโดยผู้ใช้หรือกลุ่มที่ถูกรายงาน โดยผู้ใช้หรือกลุ่มจะไม่ได้รับการแจ้งเตือน WhatsApp ยังได้รับ ID ของกลุ่มหรือผู้ใช้ที่ถูกรายงาน ข้อมูลเกี่ยวกับเวลาที่ส่งข้อความ และประเภทของข้อความที่ส่ง (เช่น รูปภาพ วิดีโอ ข้อความ)
คุณยังสามารถเลือกที่จะรายงานบัญชีได้โดยกดข้อความใดข้อความหนึ่งค้างไว้
 1. กดข้อความใดข้อความหนึ่งค้างไว้ เปิดเมนูบริบทแล้วแตะรายงาน
 2. การแจ้งเตือนการยืนยันจะปรากฏขึ้นก่อนการส่งรายงาน คุณยังสามารถบล็อคและรายงานผู้ใช้ได้อีกด้วย
วิธีรายงานรูปภาพหรือวิดีโอที่ดูได้ครั้งเดียว
 1. เปิดรูปภาพหรือวิดีโอที่ดูได้ครั้งเดียว
 2. แตะเพิ่มเติม
  ที่มุมล่าง
 3. แตะรายงานรายชื่อ
หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับโหมดดูได้ครั้งเดียว โปรดอ่านบทความนี้
ข้อมูลนี้ตอบคำถามของคุณหรือไม่
ชอบ
ไม่ใช่