วิธีบล็อคและรายงานผู้ติดต่อ

Android
iOS
KaiOS
คุณสามารถหยุดรับข้อความ การโทร และการอัปเดตสถานะจากผู้ติดต่อบางรายได้ด้วยการบล็อคบุคคลเหล่านั้น คุณยังสามารถรายงานผู้ติดต่อเหล่านั้นได้หากคิดว่าพวกเขากำลังส่งเนื้อหาที่เป็นปัญหาหรือสแปม หากคุณคิดว่าตัวเองหรือคนอื่นตกอยู่ในอันตรายฉับพลัน โปรดติดต่อหน่วยงานฉุกเฉินในพื้นที่ของคุณ
วิธีบล็อคผู้ติดต่อ
ผู้ติดต่อที่ถูกบล็อคจะไม่สามารถโทรหาหรือส่งข้อความถึงคุณได้ ข้อมูลเกี่ยวกับการออนไลน์ล่าสุด สถานะออนไลน์ การอัปเดตสถานะ และการเปลี่ยนแปลงใดๆ เกี่ยวกับรูปโปรไฟล์ของคุณจะไม่ปรากฏแก่ผู้ติดต่อที่คุณบล็อคอีกต่อไป การบล็อคผู้ติดต่อจะไม่ลบผู้ติดต่อออกจากรายชื่อติดต่อ และจะไม่ลบคุณออกจากรายชื่อในโทรศัพท์ของผู้ติดต่อ หากต้องการลบผู้ติดต่อ คุณต้องลบผู้ติดต่อออกจากสมุดที่อยู่ในโทรศัพท์ของคุณ
วิธีบล็อคผู้ติดต่อ
 1. เปิดการตั้งค่า WhatsApp > ความเป็นส่วนตัว > บล็อคอยู่ > เพิ่มใหม่...
 2. ค้นหาผู้ติดต่อที่คุณต้องการบล็อค แล้วแตะผู้ติดต่อนั้น
หรือจากการแจ้งเตือน WhatsApp บนหน้าจอล็อค:
คุณยังสามารถบล็อคผู้ติดต่อจากภายในแชทได้ด้วยการแตะที่ชื่อของผู้ติดต่อ > บล็อครายชื่อ > บล็อคหรือรายงานรายชื่อ > รายงานและบล็อค หรือปัดแชทไปทางซ้ายในแท็บแชท แล้วแตะเพิ่มเติม > ข้อมูลรายชื่อ > บล็อครายชื่อ > บล็อคหรือรายงานรายชื่อ > รายงานและบล็อค
 1. แตะ
  บนการแจ้งเตือน WhatsApp เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
 2. แตะบล็อค
  • หากคุณต้องการรายงานรายชื่อติดต่อด้วย ให้ทำเครื่องหมายที่กล่องถัดจากรายงาน
 3. แตะบล็อค
วิธีอื่นในการบล็อคผู้ติดต่อ:
 • เปิดแชทกับผู้ติดต่อ แล้วแตะชื่อของผู้ติดต่อ > บล็อครายชื่อ > บล็อคหรือรายงานรายชื่อ > รายงานและบล็อค
 • ปัดแชทไปทางซ้ายในแท็บแชท แล้วแตะเพิ่มเติม > ข้อมูลรายชื่อ > บล็อครายชื่อ > บล็อคหรือรายงานรายชื่อ > รายงานและบล็อค
วิธีบล็อคหมายเลขโทรศัพท์ที่ไม่รู้จัก
หากต้องการบล็อคหมายเลขโทรศัพท์ที่ไม่รู้จัก คุณมีสองตัวเลือกดังนี้
 • หากหมายเลขโทรศัพท์ดังกล่าวติดต่อคุณเป็นครั้งแรก คุณสามารถเปิดแชทแล้วแตะบล็อค > บล็อค
 • เปิดแชทกับหมายเลขโทรศัพท์ดังกล่าว แล้วแตะหมายเลขโทรศัพท์ > บล็อครายชื่อ > บล็อคหรือรายงานรายชื่อ > รายงานและบล็อค
วิธีบล็อคหมายเลขที่ไม่รู้จัก
หากต้องการบล็อคหมายเลขโทรศัพท์ที่ไม่รู้จัก คุณมีสองตัวเลือกดังนี้
 • หากหมายเลขโทรศัพท์ดังกล่าวติดต่อคุณเป็นครั้งแรก คุณสามารถเปิดแชทแล้วแตะบล็อค > บล็อค
 • เปิดแชทกับหมายเลขโทรศัพท์ดังกล่าว แล้วแตะหมายเลขโทรศัพท์ > บล็อครายชื่อ > บล็อคหรือรายงานรายชื่อ > รายงานและบล็อค
วิธีเลิกบล็อคผู้ติดต่อ
หากคุณเลิกบล็อคผู้ติดต่อ คุณจะไม่ได้รับข้อความ การโทร และการอัปเดตสถานะใดๆ ที่ผู้ติดต่อส่งถึงคุณระหว่างที่พวกเขาถูกบล็อค
 1. แตะการตั้งค่า > ความเป็นส่วนตัว > บล็อคอยู่
 2. ปัดชื่อผู้ติดต่อไปทางซ้าย
  • หรือแตะแก้ไข > ไอคอนเครื่องหมายลบสีแดง
 3. แตะเลิกบล็อค
หรือคุณสามารถเลิกบล็อคผู้ติดต่อได้ดังนี้
 • เปิดแชทกับผู้ติดต่อ แล้วแตะชื่อผู้ติดต่อ > เลิกบล็อครายชื่อ
 • ปัดแชทกับผู้ติดต่อไปทางซ้ายในแท็บแชท แล้วแตะเพิ่มเติม > ข้อมูลรายชื่อ > เลิกบล็อครายชื่อ
หมายเหตุ: หากคุณเลิกบล็อคผู้ติดต่อ คุณจะไม่ได้รับข้อความ การโทร และการอัปเดตสถานะใดๆ ที่ผู้ติดต่อส่งถึงคุณระหว่างที่พวกเขาถูกบล็อค
การรายงานผู้ติดต่อหรือกลุ่ม
WhatsApp จะได้รับ 5 ข้อความล่าสุดที่ส่งถึงคุณโดยผู้ใช้หรือกลุ่มที่ถูกรายงาน โดยผู้ใช้หรือกลุ่มจะไม่ได้รับการแจ้งเตือน WhatsApp ยังได้รับ ID ของกลุ่มหรือผู้ใช้ที่ถูกรายงาน ข้อมูลเกี่ยวกับเวลาที่ส่งข้อความ และประเภทของข้อความที่ส่ง (รูปภาพ วิดีโอ ข้อความ และอื่นๆ)
หากคุณรายงานกลุ่ม คุณจะถูกลบออกจากกลุ่ม หากคุณต้องการเข้าร่วมกลุ่มที่คุณรายงานไปแล้วอีกครั้ง ผู้ดูแลกลุ่มจะต้องเชิญคุณเข้าร่วมกลุ่มใหม่
วิธีรายงานผู้ติดต่อ
 1. เปิดแชทกับผู้ใช้ที่คุณต้องการรายงาน
 2. แตะชื่อผู้ติดต่อ แล้วแตะรายงานรายชื่อ
 3. แตะรายงานและบล็อค
หรือคุณสามารถรายงานบัญชีได้โดยกดข้อความใดข้อความหนึ่งค้างไว้ กดข้อความค้างไว้ จากนั้นเปิดเมนูบริบทแล้วแตะ "รายงาน" การแจ้งเตือนการยืนยันจะปรากฏขึ้นก่อนการส่งรายงาน คุณยังสามารถบล็อคและรายงานผู้ใช้ได้อีกด้วย
วิธีรายงานกลุ่ม
 1. เปิดกลุ่มที่ต้องการรายงาน
 2. แตะชื่อกลุ่ม จากนั้นแตะรายงานกลุ่ม
 3. แตะรายงาน
วิธีรายงานรูปภาพหรือวิดีโอที่ดูได้ครั้งเดียว
 1. เปิดรูปภาพหรือวิดีโอที่ดูได้ครั้งเดียว
 2. แตะเพิ่มเติม
  more
  ที่มุมล่าง
 3. แตะรายงานรายชื่อ
หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับโหมดดูได้ครั้งเดียว โปรดอ่านบทความนี้
ข้อสังเกตเกี่ยวกับฟีเจอร์บล็อคและรายงาน
 • พิจารณาสิ่งต่อไปนี้เมื่อใช้ฟีเจอร์บล็อคและรายงาน
 • หากคุณเปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์และใช้บัญชี WhatsApp เดิม รายชื่อที่ถูกบล็อคจะยังถูกบล็อคอยู่ เรียนรู้วิธีใช้ฟีเจอร์เปลี่ยนหมายเลขได้ในบทความนี้
 • หากคุณตั้งค่าบัญชี WhatsApp ใหม่ คุณจะต้องบล็อครายชื่อติดต่อด้วยตนเองอีกครั้ง
 • หากคุณมีความกังวลว่าผู้ติดต่อที่ถูกบล็อคจะทราบว่าคุณกำลังบล็อคพวกเขาหรือไม่ โปรดอ่านบทความนี้
 • หากคุณเลิกบล็อคผู้ติดต่อหรือหมายเลขโทรศัพท์ที่ไม่ได้บันทึกไว้ในสมุดที่อยู่ของโทรศัพท์ก่อนหน้านี้ คุณจะไม่สามารถกู้คืนรายชื่อติดต่อหรือหมายเลขโทรศัพท์ดังกล่าวไปยังอุปกรณ์ของคุณได้
 • คุณไม่สามารถบล็อคกลุ่มได้ แต่คุณสามารถออกจากกลุ่มและบล็อคผู้ดูแลกลุ่มได้ เรียนรู้วิธีได้ในบทความนี้
แหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลนี้ตอบคำถามของคุณหรือไม่
ใช่
ไม่ใช่