วิธีบล็อคและรายงานผู้ติดต่อ

Android
iPhone
KaiOS
คุณสามารถหยุดรับข้อความ การโทร และการอัปเดตสถานะจากผู้ติดต่อบางรายได้ด้วยการบล็อคบุคคลเหล่านั้น คุณยังสามารถรายงานผู้ติดต่อเหล่านั้นได้หากคิดว่าพวกเขากำลังส่งเนื้อหาที่เป็นปัญหาหรือสแปม
หากคุณคิดว่าตัวเองหรือคนอื่นตกอยู่ในอันตรายฉับพลัน โปรดติดต่อหน่วยงานฉุกเฉินในพื้นที่ของคุณ
วิธีบล็อคผู้ติดต่อ
 1. เปิด WhatsApp แตะตัวเลือกเพิ่มเติม
  > การตั้งค่า
 2. แตะความเป็นส่วนตัว > รายชื่อติดต่อที่ถูกบล็อค
 3. แตะเพิ่ม
 4. ค้นหาหรือเลือกผู้ติดต่อที่ต้องการบล็อค
หมายเหตุ:
 • หากคุณเปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์และใช้บัญชี WhatsApp เดิม รายชื่อที่ถูกบล็อคจะยังถูกบล็อคอยู่ เรียนรู้วิธีใช้ฟีเจอร์เปลี่ยนหมายเลขได้ในบทความนี้
  • หากคุณตั้งค่าบัญชี WhatsApp ใหม่ คุณจะต้องบล็อครายชื่อเหล่านั้นด้วยตนเองอีกครั้ง
วิธีอื่นในการบล็อคผู้ติดต่อ:
 • เปิดแชทกับผู้ติดต่อ แล้วแตะเพิ่มเติม > บล็อค > บล็อค คุณยังสามารถรายงานผู้ติดต่อได้โดยการแตะรายงานรายชื่อติดต่อ > บล็อค
 • เปิดแชทกับผู้ติดต่อ แล้วแตะชื่อผู้ติดต่อ > บล็อค > บล็อค
วิธีบล็อคหมายเลขโทรศัพท์ที่ไม่รู้จัก
 1. เปิดแชท WhatsApp กับหมายเลขโทรศัพท์ที่ไม่รู้จัก
 2. แตะบล็อค คุณยังสามารถรายงานผู้ติดต่อได้โดยการแตะรายงานรายชื่อติดต่อ > บล็อค
หมายเหตุ:
 • ผู้ติดต่อที่ถูกบล็อคจะไม่สามารถโทรหาหรือส่งข้อความถึงคุณได้
 • ข้อมูลเกี่ยวกับการออนไลน์ล่าสุด สถานะออนไลน์ การอัปเดตสถานะ และการเปลี่ยนแปลงใดๆ เกี่ยวกับรูปโปรไฟล์ของคุณจะไม่ปรากฏแก่ผู้ติดต่อที่คุณบล็อคอีกต่อไป
 • การบล็อคผู้ติดต่อจะไม่ลบผู้ติดต่อออกจากรายชื่อติดต่อ และจะไม่ลบคุณออกจากรายชื่อในโทรศัพท์ของผู้ติดต่อ หากต้องการลบผู้ติดต่อ คุณต้องลบผู้ติดต่อออกจากสมุดที่อยู่ในโทรศัพท์ของคุณ
 • หากคุณมีความกังวลว่าผู้ติดต่อที่ถูกบล็อคจะทราบว่าคุณกำลังบล็อคพวกเขาหรือไม่ โปรดอ่านบทความนี้
วิธีเลิกบล็อคผู้ติดต่อ
 1. ใน WhatsApp แตะตัวเลือกเพิ่มเติม
  > การตั้งค่า
 2. แตะความเป็นส่วนตัว > รายชื่อติดต่อที่ถูกบล็อค
 3. แตะรายชื่อติดต่อที่คุณต้องการเลิกบล็อค
 4. แตะเลิกบล็อค {รายชื่อติดต่อ} คุณและผู้ติดต่อจะสามารถส่งและรับข้อความ การโทร และการอัปเดตสถานะได้
วิธีอื่นในการเลิกบล็อคผู้ติดต่อ:
 • ค้นหาผู้ติดต่อที่คุณบล็อค > แตะชื่อผู้ติดต่อค้างไว้ > แตะเลิกบล็อค {รายชื่อติดต่อ}
 • เปิดแชทล่าสุดจากผู้ติดต่อแล้วเลื่อนลงไปด้านล่างสุด แตะคุณได้บล็อครายชื่อติดต่อนี้ แตะเพื่อเลิกบล็อค
หมายเหตุ:
 • หากคุณเลิกบล็อคผู้ติดต่อ คุณจะไม่ได้รับข้อความ การโทร หรือการอัปเดตสถานะใดๆ ที่ผู้ติดต่อส่งถึงคุณระหว่างที่ถูกบล็อค
 • หากคุณเลิกบล็อคผู้ติดต่อหรือหมายเลขโทรศัพท์ที่ไม่ได้บันทึกไว้ในสมุดที่อยู่ของโทรศัพท์ก่อนหน้านี้ คุณจะไม่สามารถกู้คืนรายชื่อติดต่อหรือหมายเลขโทรศัพท์ดังกล่าวไปยังอุปกรณ์ของคุณได้
วิธีรายงานผู้ติดต่อ
 1. เปิดแชทกับผู้ติดต่อที่คุณต้องการรายงาน
 2. แตะตัวเลือกเพิ่มเติม
  > เพิ่มเติม > รายงาน
  • ทำเครื่องหมายที่กล่องหากคุณต้องการบล็อคผู้ใช้และลบข้อความในแชทด้วย
 3. แตะรายงาน
หมายเหตุ: WhatsApp จะได้รับ 5 ข้อความล่าสุดที่ส่งถึงคุณโดยผู้ใช้หรือกลุ่มที่ถูกรายงาน โดยผู้ใช้หรือกลุ่มจะไม่ได้รับการแจ้งเตือน WhatsApp ยังได้รับ ID ของกลุ่มหรือผู้ใช้ที่ถูกรายงาน ข้อมูลเกี่ยวกับเวลาที่ส่งข้อความ และประเภทของข้อความที่ส่ง (รูปภาพ วิดีโอ ข้อความ และอื่นๆ)
คุณยังสามารถรายงานบัญชีได้โดยกดข้อความใดข้อความหนึ่งค้างไว้
 1. กดชื่อผู้ติดต่อค้างไว้แล้วปล่อยเพื่อเปิดเมนู
 2. เลื่อนลงไปด้านล่างสุดของเมนู แตะบล็อค {ชื่อผู้ติดต่อ}
วิธีรายงานรูปภาพหรือวิดีโอที่ดูได้ครั้งเดียว
 1. เปิดรูปภาพหรือวิดีโอที่ดูได้ครั้งเดียว
 2. แตะตัวเลือกเพิ่มเติม
  > รายงานรายชื่อติดต่อ
หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับโหมดดูได้ครั้งเดียว โปรดอ่านบทความนี้
ข้อมูลนี้ตอบคำถามของคุณหรือไม่
ชอบ
ไม่ใช่