Blokovanie a nahlasovanie kontaktov

Android
iPhone
KaiOS
Blokovaním môžete zastaviť prijímanie správ, hovorov a aktualizácií statusov od určitých kontaktov. Ak si myslíte, že tieto osoby odosielajú problematický obsah alebo spam, môžete ich aj nahlásiť.
Ak sa domnievate, že vy alebo ktokoľvek iný je v bezprostrednom ohrození, kontaktujte miestnu tiesňovú službu.
Ako zablokovať kontakt
 1. Otvorte WhatsApp, klepnite na Ďalšie možnosti
  > Nastavenia.
 2. Klepnite na Súkromie > Blokované kontakty.
 3. Klepnite na ikonu Pridať
  .
 4. Vyhľadajte alebo vyberte kontakt, ktorý chcete zablokovať.
Poznámky:
 • Ak si zmeníte telefónne číslo a budete používať ten istý účet v aplikácii WhatsApp, vaše blokované kontakty zostanú zablokované. Prečítajte si, ako môžete používať funkciu zmeny čísla v tomto článku.
  • Ak si založíte nový účet WhatsApp, tieto kontakty budete musieť manuálne znova zablokovať.
Prípadne môžete kontakt zablokovať aj takto:
 • Otvorte chat s kontaktom a klepnite na Viac > Blokovať > Blokovať. Kontakt môžete aj nahlásiť klepnutím na Nahlásiť kontakt > Blokovať.
 • Otvorte chat s daným kontaktom a klepnite na meno kontaktu > Blokovať > Blokovať.
Ako zablokovať neznáme telefónne číslo
 1. V aplikácii WhatsApp otvorte chat s neznámym telefónnym číslom.
 2. Klepnite na Blokovať. Kontakt môžete aj nahlásiť klepnutím na Nahlásiť kontakt > Blokovať.
Upozornenie:
 • Blokované kontakty vám viac nebudú môcť telefonovať ani posielať správy.
 • Blokovaným kontaktom sa už nebudú zobrazovať informácie o tom, kedy ste boli naposledy online, aktualizácie statusu a zmeny vašej profilovej fotky.
 • Blokovaním kontaktu sa daný kontakt automaticky neodstráni zo zoznamu kontaktov vášho telefónu ani sa neodstráni vaše číslo z telefónu blokovaného kontaktu. Ak chcete kontakt odstrániť, musíte ho odstrániť z adresára vo svojom telefóne.
 • Ak vás zaujíma, či blokovaný kontakt môže zistiť, že ste ho zablokovali, prečítajte si tento článok.
Ako odblokovať kontakt
 1. V aplikácii WhatsApp klepnite na Ďalšie možnosti
  > Nastavenia.
 2. Klepnite na Súkromie > Blokované kontakty.
 3. Klepnite na kontakt, ktorý chcete odblokovať.
 4. Klepnite na Odblokovať používateľa {meno kontaktu}. S daným kontaktom si teraz znova môžete navzájom posielať správy, uskutočňovať hovory a zobrazovať aktualizácie statusu.
Prípadne môžete kontakt odblokovať aj takto:
 • Vyhľadajte kontakt, ktorý ste zablokovali > klepnite na meno kontaktu a podržte ho > klepnite na Odblokovať používateľa {meno kontaktu}.
 • Otvorte najnovší chat s kontaktom a prejdite úplne nadol. Klepnite na Tento kontakt ste zablokovali. Klepnutím odblokujte.
Upozornenie:
 • Ak kontakt odblokujete, nebudú vám spätne doručené žiadne správy, hovory ani aktualizácie statusu, ktoré vám daný kontakt poslal, kým bol zablokovaný.
 • Ak odblokujete kontakt alebo telefónne číslo, ktoré ste predtým v adresári telefónu nemali uložené, nebudete ho môcť vo svojom zariadení obnoviť.
Ako nahlásiť kontakt
 1. Otvorte chat s kontaktom, ktorý chcete nahlásiť.
 2. Klepnite na Ďalšie možnosti
  > Viac > Nahlásiť.
  • Ak chcete používateľa aj zablokovať a odstrániť správy v chate, začiarknite príslušné políčko.
 3. Klepnite na Nahlásiť.
Upozornenie: Službe WhatsApp bude odoslaných päť najnovších správ, ktoré vám poslal nahlásený používateľ alebo skupina. Používateľ ani skupina o tom nebudú informovaní. Službe WhatsApp sa tiež odošle ID nahlásenej skupiny alebo nahláseného používateľa, informácie o čase, kedy bola správa odoslaná, a o type odoslanej správy (obrázok, video, text atď.).
Účet môžete nahlásiť aj dlhým stlačením konkrétnej správy.
 1. Podržte prst na mene kontaktu a potom ho zodvihnite, čím otvoríte ponuku.
 2. Prejdite do spodnej časti ponuky. Klepnite na Blokovať používateľa {meno kontaktu}.
Ako nahlásiť fotku alebo video na jedno pozretie
 1. Otvorte fotku alebo video na jedno pozretie.
 2. Klepnite na Ďalšie možnosti
  > Nahlásiť kontakt.
Viac informácií o režime jedného pozretia nájdete v tomto článku.
Dostali ste odpoveď na svoju otázku?
Áno
Nie