કોઈ વ્યક્તિ સાથે સંપર્ક કેવી રીતે તોડવો અને તેમની જાણ કેવી રીતે કરવી

Android
iOS
KaiOS
વેબ અને ડેસ્કટોપ
Mac
જો તમે કોઈ વ્યક્તિ પાસેથી WhatsApp મેસેજ, કૉલ અને સ્ટેટસ અપડેટ મેળવવા માગતા ન હો, તો તમે તેમની સાથે સંપર્ક તોડી શકો છો. જો તમને લાગે કે તેઓ આપત્તિજનક કન્ટેન્ટ કે સ્પામ મોકલી રહ્યા છે, તો તમે તેમની જાણ પણ કરી શકો છો.
જ્યારે તમે કોઈ વ્યક્તિ કે નંબર સાથે સંપર્ક તોડો છો ત્યારે હાલની ચેટ તમારા ચેટ લિસ્ટમાં રહેશે. જો તમે ચેટ લિસ્ટમાંથી ચેટને દૂર કરવા માગતા હો, તો તમે તેને સંપૂર્ણપણે ડિલીટ કરી શકો છો અથવા તેના બદલે ચેટને આર્કાઇવ કરી શકો છો. તમે મેસેજ મોકલનાર પાસેથી નવા મેસેજ મેળવવા માટે તેની સાથે સંપર્ક પણ જોડી શકો છો.
તમે ગ્રૂપ સાથેનો સંપર્ક તોડી શકતા નથી. વૈકલ્પિક રીતે, તમે ગ્રૂપમાંથી બહાર નીકળી શકો છો અને ગ્રૂપ એડમિન સાથે સંપર્ક તોડી શકો છો. આ કેવી રીતે કરવું, તેના વિશે આ લેખમાં જાણો.
જો તમને લાગે કે તમે અથવા બીજી કોઈ વ્યક્તિ કોઈ સંકટમાં છે, તો તમારી સ્થાનિક ઇમર્જન્સી સેવાઓનો સંપર્ક કરો.
જો તમે કોઈ સંપર્ક પાસેથી WhatsApp મેસેજ, કૉલ અને સ્ટેટસ અપડેટ મેળવવા માગતા ન હો, તો તમે તેમની સાથે સંપર્ક તોડી શકો છો. જો તમને લાગે કે તેઓ આપત્તિજનક કન્ટેન્ટ કે સ્પામ મોકલી રહ્યા છે, તો તમે તેમની જાણ પણ કરી શકો છો. જો તમને લાગે કે તમે અથવા બીજી કોઈ વ્યક્તિ કોઈ સંકટમાં છે, તો કૃપા કરીને તમારી સ્થાનિક ઇમર્જન્સી સેવાઓનો સંપર્ક કરો.

કોઈની સાથે સંપર્ક તોડવા માટે

જેમની સાથે સંપર્ક તોડ્યો છે એવી વ્યક્તિઓ તમને હવે કૉલ કે મેસેજ કરી શકશે નહિ. તમે ક્યારે છેલ્લે જોયું, ઓનલાઇન છો કે નહિ, સ્ટેટસ અપડેટ અને તમારા પ્રોફાઇલ ફોટોમાં કરેલો કોઈ પણ ફેરફાર, તમે જે વ્યક્તિ કે નંબર સાથે સંપર્ક તોડ્યો છે એ હવે જોઈ શકશે નહિ. કોઈ પણ વ્યક્તિ કે નંબર સાથે સંપર્ક તોડવાથી એ તમારા સંપર્ક લિસ્ટમાંથી દૂર નહિ થાય, અને તમે પણ તેમના સંપર્ક લિસ્ટમાંથી દૂર નહિ થાઓ. કોઈ સંપર્કને ડિલીટ કરવા માટે, તમારે તે સંપર્કને તમારા ફોનની એડ્રેસ બુકમાંથી ડિલીટ કરવો જરૂરી છે.

કોઈ વ્યક્તિ કે નંબર સાથે સંપર્ક કેવી રીતે તોડવો

 1. વિકલ્પો > સેટિંગ > એકાઉન્ટ > પ્રાઇવસી > સંપર્ક તોડેલ > નવો ઉમેરો... પર દબાવો
 2. તમારે જેમની સાથે સંપર્ક તોડવો છે તેને શોધો અથવા પસંદ કરો.
 3. સંપર્ક તોડો પર દબાવો.
તમે તમારી ચેટ લિસ્ટમાં રહેલા સંપર્ક સાથે ચેટ પસંદ કરીને તે વ્યક્તિ સાથેનો સંપર્ક તોડી પણ કરી શકો છો, પછી વિકલ્પો > સંપર્ક જુઓ > સંપર્ક તોડો > સંપર્ક તોડો પર દબાવો. અથવા તમારે જેમની સાથે સંપર્ક તોડવો હોય, તે સંપર્ક સાથેની ચેટ ખોલી શકો છો, પછી વિકલ્પો > સંપર્ક જુઓ > સંપર્ક તોડો > સંપર્ક તોડો પર દબાવો.

અજાણ્યા નંબર સાથે સંપર્ક કેવી રીતે તોડવો

કોઈ અજાણ્યા ફોન નંબર સાથે સંપર્ક તોડવા માટે તમારી પાસે બે વિકલ્પો છે:
 • તમારી ચેટ લિસ્ટમાં અજાણ્યા ફોન નંબર સાથેની ચેટ પસંદ કરો, પછી વિકલ્પો > સંપર્ક જુઓ > સંપર્ક તોડો > સંપર્ક તોડો પર દબાવો.
 • અજાણ્યા ફોન નંબર સાથેની ચેટ ખોલો, પછી વિકલ્પો > સંપર્ક જુઓ > સંપર્ક તોડો > સંપર્ક તોડો પર દબાવો.

કોઈની સાથે સંપર્ક જોડવા માટે

 1. વિકલ્પો > સેટિંગ > એકાઉન્ટ > પ્રાઇવસી > સંપર્ક તોડેલા નંબર પર દબાવો.
 2. તમારે જેની સાથે સંપર્ક જોડવો હોય તે સંપર્કને પસંદ કરો.
 3. સંપર્ક જોડો પર દબાવો.
વૈકલ્પિક રીતે, તમે કોઈ વ્યક્તિ કે નંબર સાથે આ રીતે સંપર્ક તોડી શકો છો:
 • તમારી ચેટ લિસ્ટમાં રહેલા સંપર્ક સાથેની ચેટ પસંદ કરો, પછી વિકલ્પો > સંપર્ક જુઓ > સંપર્ક જોડો પર દબાવો.
 • જેમની સાથે સંપર્ક જોડવો હોય, તે સંપર્ક સાથેની ચેટ ખોલો, પછી વિકલ્પો > સંપર્ક જુઓ > સંપર્ક જોડો પર દબાવો.

સંપર્કની જાણ કરવા માટે

તમે જેના વિરુદ્ધ જાણ કરી છે તે વપરાશકર્તા દ્વારા મોકલવામાં આવેલા છેલ્લા પાંચ મેસેજ WhatsAppને મળે છે અને તે વિશે તેમને જણાવવામાં આવશે નહિ. તમે જેના વિરુદ્ધ જાણ કરી છે તે વપરાશકર્તાનું આઇડી, મેસેજ ક્યારે મોકલવામાં આવ્યો હતો તેની માહિતી અને મોકલેલા મેસેજનો પ્રકાર (ફોટો, વીડિયો, લખેલો મેસેજ વગેરે) પણ WhatsAppને મળે છે.

કોઈ સંપર્કની જાણ કેવી રીતે કરવી

 1. તમે જે વપરાશકર્તાની જાણ કરવા માગતા હો તેની સાથેની ચેટ ખોલો.
 2. વિકલ્પો પર દબાવો અને સંપર્ક જુઓ પસંદ કરો.
 3. જાણ કરો અને સંપર્ક તોડો અથવા માત્ર જાણ કરો પર દબાવો.

એક વાર જોઈ શકાય એવા ફોટો કે વીડિયોની જાણ કરવા માટે

 1. એક વાર જોઈ શકાય એવો ફોટો કે વીડિયો ખોલો.
 2. નીચેના ખૂણામાં વિકલ્પો પર દબાવો.
 3. જાણ કરો પર દબાવો.
એક વાર જોવાની સુવિધા વિશે વધુ જાણવા માટે, આ લેખ વાંચો.

સંબંધિત લેખો

શું આનાથી તમારા પ્રશ્નનો જવાબ મળે છે?

હા
નહીં