કોઈ વ્યક્તિ સાથે સંપર્ક કેવી રીતે તોડવો અને તેમની જાણ કેવી રીતે કરવી

Android
iPhone
KaiOS
જો તમે કોઈ સંપર્ક પાસેથી WhatsApp મેસેજ, કૉલ અને સ્ટેટસ અપડેટ મેળવવા માગતા ન હો, તો તમે તેમની સાથે સંપર્ક તોડી શકો છો. જો તમને લાગે કે તેઓ આપત્તિજનક કન્ટેન્ટ કે સ્પામ મોકલી રહ્યા છે તો પણ તમે તેમની જાણ કરી શકો છો.
જો તમને લાગે કે તમે અથવા બીજી કોઈ વ્યક્તિ કોઈ સંકટમાં છે, તો કૃપા કરીને તમારી સ્થાનિક ઇમર્જન્સી સેવાઓનો સંપર્ક કરો.
કોઈની સાથે સંપર્ક તોડવા માટે
 1. WhatsApp ખોલીને સેટિંગ > એકાઉન્ટ > પ્રાઇવસી > સંપર્ક તોડેલા નંબર > નવો ઉમેરો... પર દબાવો.
 2. તમારે જે નંબર સાથે સંપર્ક તોડવો હોય એને શોધો, પછી તે સંપર્ક પર દબાવો.
કોઈની સાથે સંપર્ક તોડવા માટે કેટલીક બીજી વૈકલ્પિક રીતો આ છે:
 • જેની સાથે સંપર્ક તોડવો છે તે સંપર્ક સાથેની ચેટ ખોલો, પછી સંપર્કના નામ પર દબાવીને > સંપર્ક તોડો > સંપર્ક તોડો અથવા સંપર્કની જાણ કરો > જાણ કરી સંપર્ક તોડો પર દબાવો, આનાથી તે નંબરની જાણ કરવામાં અને તેની સાથેનો સંપર્ક તોડવામાં આવશે.
 • તમારી ચેટ ટેબમાં તે સંપર્ક સાથેની ચેટને ડાબે સરકાવો, પછી વધુ > સંપર્કની માહિતી > સંપર્ક તોડો > સંપર્ક તોડો અથવા સંપર્કની જાણ કરો > જાણ કરી સંપર્ક તોડો પર દબાવો, આનાથી તે નંબરની જાણ કરી સંપર્ક તોડવામાં આવશે.
અજાણ્યા ફોન નંબર સાથે સંપર્ક તોડવા માટે
કોઈ અજાણ્યા ફોન નંબર સાથે સંપર્ક તોડવા માટે તમારી પાસે બે વિકલ્પો છે:
 • જો તમે પહેલી જ વાર એ ફોન નંબર સાથે સંપર્કમાં આવ્યા હો, તો તમે એની ચેટ ખોલીને સંપર્ક તોડો > સંપર્ક તોડો પર દબાવી શકો છો.
 • અજાણ્યા ફોન નંબર સાથેની ચેટ ખોલો, પછી ફોન નંબર > સંપર્ક તોડો > સંપર્ક તોડો અથવા સંપર્કની જાણ કરો > જાણ કરીને સંપર્ક તોડો પર દબાવો, આનાથી તે નંબરની જાણ કરી સંપર્ક તોડવામાં આવશે.
નોંધ:
 • જેમની સાથે સંપર્ક તોડ્યો છે એવી વ્યક્તિઓ તમને હવે કૉલ કે મેસેજ કરી શકશે નહિ.
 • તમે ક્યારે છેલ્લે જોયું, ઓનલાઇન છો કે નહિ, સ્ટેટસ અપડેટ અને તમારા પ્રોફાઇલ ફોટોમાં કરેલો કોઈ પણ ફેરફાર, તમે જે વ્યક્તિ કે નંબર સાથે સંપર્ક તોડ્યો છે એ હવે જોઈ શકશે નહિ.
 • કોઈ પણ વ્યક્તિ કે નંબર સાથે સંપર્ક તોડવાથી એ તમારા સંપર્કના લિસ્ટમાંથી દૂર નહિ થાય, અને તમે પણ તેમના સંપર્કના લિસ્ટમાંથી દૂર નહિ થાઓ. કોઈ સંપર્કને ડિલીટ કરવા માટે, તમારે તે સંપર્કને તમારા ફોનની એડ્રેસ બુકમાંથી ડિલીટ કરવો જરૂરી છે.
 • જો તમને ચિંતા હોય કે તમે જેની સાથે સંપર્ક તોડી રહ્યા છો એ વ્યક્તિને એની જાણ થશે કે નહિ, તો કૃપા કરીને આ લેખ વાંચો.
કોઈની સાથે સંપર્ક જોડવા માટે
 1. સેટિંગ > એકાઉન્ટ > પ્રાઇવસી > સંપર્ક તોડેલા નંબર પર દબાવો.
 2. સંપર્કના નામ પર ડાબે સરકાવો.
  • વૈકલ્પિક રીતે, ફેરફાર કરો > લાલ ઓછાની નિશાની પર દબાવો.
 3. સંપર્ક જોડો પર દબાવો.
કોઈની સાથે સંપર્ક જોડવા માટેની બે વૈકલ્પિક રીતો આ છે:
 • જેની સાથે સંપર્ક જોડવો છે તે સંપર્ક સાથેની ચેટ ખોલો, પછી સંપર્કના નામ પર દબાવીને > સંપર્ક જોડો પર દબાવો.
 • તમારી ચેટ ટેબમાં તે સંપર્ક સાથેની ચેટને ડાબે સરકાવો, પછી વધુ > સંપર્કની માહિતી > સંપર્ક જોડો પર દબાવો.
નોંધ: જો તમે કોઈ સાથે સંપર્ક જોડો છો, તો તમે તેમની સાથે સંપર્ક તોડ્યો હતો એ સમય દરમિયાનના કોઈ પણ મેસેજ, કૉલ અને સ્ટેટસ અપડેટ મેળવી શકશો નહિ.
સંપર્કની જાણ કરવા માટે
 1. તમે જે વપરાશકર્તાની જાણ કરવા માગતા હો તેની સાથેની ચેટ ખોલો.
 2. સંપર્કના નામ પર દબાવો, પછી સંપર્કની જાણ કરો પર દબાવો.
 3. જાણ કરીને સંપર્ક તોડો પર દબાવો.
નોંધ: તમે જેના વિરુદ્ધ જાણ કરી છે તે વપરાશકર્તા કે ગ્રૂપ દ્વારા મોકલવામાં આવેલા છેલ્લા પાંચ મેસેજ WhatsAppને મળે છે અને તે વિશે તેમને જણાવવામાં આવશે નહિ. તમે જેના વિરુદ્ધ જાણ કરી છે તે ગ્રૂપ કે વપરાશકર્તાનું આઇડી, મેસેજ ક્યારે મોકલવામાં આવ્યો હતો તેની માહિતી અને મોકલેલા મેસેજનો પ્રકાર (ફોટો, વીડિયો, લખેલો મેસેજ, વગેરે) પણ WhatsAppને મળે છે.
તમે કોઈ મેસેજ પર દબાવી રાખીને પણ તે એકાઉન્ટની જાણ કરી શકો છો.
 1. વ્યક્તિગત મેસેજને દબાવી રાખો અને સંદર્ભ મેનૂ ખોલો અને જાણ કરો પર દબાવો.
 2. જાણ કરતા પહેલાં એક કન્ફર્મેશન નોટિફિકેશન બતાવવામાં આવશે. તમે વપરાશકર્તા સાથે સંપર્ક તોડી શકો છો અથવા તેમની જાણ પણ કરી શકો છો.
એક વાર જોઈ શકાય એવા ફોટો કે વીડિયોની જાણ કરવા માટે
 1. એક વાર જોઈ શકાય એવો ફોટો કે વીડિયો ખોલો.
 2. નીચેના જમણે ખૂણે વધુ
  પર દબાવો.
 3. સંપર્કની જાણ કરો પર દબાવો.
એક વાર જોઈ શકાય એવા મેસેજ વિશે વધુ જાણવા માટે, આ લેખ વાંચો.
સંબંધિત લેખ:
Android | KaiOS પર કોઈ વ્યક્તિ સાથે સંપર્ક કેવી રીતે તોડવો અને તેમની જાણ કેવી રીતે કરવી
શું આનાથી તમારા પ્રશ્નનો જવાબ મળે છે?
હા
નહીં