કોઈ વ્યક્તિ સાથે સંપર્ક કેવી રીતે તોડવો અને તેમની જાણ કેવી રીતે કરવી

Android
iPhone
KaiOS
જો તમે કોઈ સંપર્ક પાસેથી WhatsApp મેસેજ, કૉલ અને સ્ટેટસ અપડેટ મેળવવા માગતા ન હો, તો તમે તેમની સાથે સંપર્ક તોડી શકો છો. જો તમને લાગે કે તેઓ આપત્તિજનક કન્ટેન્ટ કે સ્પામ મોકલી રહ્યા છે, તો તમે તેમની જાણ પણ કરી શકો છો.
જો તમને લાગે કે તમે અથવા બીજી કોઈ વ્યક્તિ કોઈ સંકટમાં છે, તો કૃપા કરીને તમારી સ્થાનિક ઇમર્જન્સી સેવાઓનો સંપર્ક કરો.
કોઈની સાથે સંપર્ક તોડવા માટે
 1. WhatsApp સેટિંગ ખોલો > પ્રાઇવસી > સંપર્ક તોડેલા નંબર > નવો નંબર ઉમેરો...
 2. તમારે જે નંબર સાથે સંપર્ક તોડવો હોય એને શોધો, પછી તે સંપર્ક પર દબાવો.
નોંધ:
 • જો તમે તમારો ફોન નંબર બદલો છો અને તે જ WhatsApp એકાઉન્ટ વાપરો છો, તો તમારા સંપર્ક તોડેલા નંબર સાથે સંપર્ક તૂટેલો રહેશે. નંબર બદલવાની સુવિધા કેવી રીતે વાપરવી, તે આ લેખમાં જાણો.
  • જો તમે નવું WhatsApp એકાઉન્ટ સેટ અપ કરો છો, તો તમારે જાતે તે સંપર્કો સાથે ફરીથી સંપર્ક તોડવાની જરૂર પડશે.
કોઈ વ્યક્તિ સાથે સંપર્ક તોડવાની વધુ રીતો:
 • જેમની સાથે સંપર્ક તોડવો હોય, તે વ્યક્તિ સાથેની ચેટ ખોલો, પછી સંપર્કના નામ > નંબર સાથે સંપર્ક તોડો > સંપર્ક તોડો કે સંપર્કની જાણ કરો > જાણ કરો અને સંપર્ક તોડો પર દબાવો.
 • તમારી ચેટ ટેબમાં, ચેટને ડાબી બાજુએ સરકાવો, પછી વધુ > સંપર્કની માહિતી > નંબર સાથે સંપર્ક તોડો > સંપર્ક તોડો કે સંપર્કની જાણ કરો > જાણ કરો અને સંપર્ક તોડો પર દબાવો.
અજાણ્યા ફોન નંબર સાથે સંપર્ક તોડવા માટે
કોઈ અજાણ્યા ફોન નંબર સાથે સંપર્ક તોડવા માટે તમારી પાસે બે વિકલ્પો છે:
 • જો તે ફોન નંબર દ્વારા તમારો પ્રથમ વખત સંપર્ક કરવામાં આવી રહ્યો હોય, તો તમે ચેટ ખોલીને સંપર્ક તોડો > સંપર્ક તોડો પર દબાવી શકો છો.
 • તે નંબર સાથેની ચેટ ખોલો, પછી ફોન નંબર > નંબર સાથે સંપર્ક તોડો > સંપર્ક તોડો કે સંપર્કની જાણ કરો > જાણ કરો અને સંપર્ક તોડો પર દબાવો.
નોંધ:
 • જાણ કરો અને સંપર્ક તોડો પર દબાવવાથી નંબરની જાણ કરવામાં અને તેની સાથે સંપર્ક તોડવામાં પણ આવશે.
 • જેમની સાથે સંપર્ક તોડ્યો છે એવી વ્યક્તિઓ તમને હવે કૉલ કે મેસેજ કરી શકશે નહિ.
 • તમે ક્યારે છેલ્લે જોયું, ઓનલાઇન છો કે નહિ, સ્ટેટસ અપડેટ અને તમારા પ્રોફાઇલ ફોટોમાં કરેલો કોઈ પણ ફેરફાર, તમે જે વ્યક્તિ કે નંબર સાથે સંપર્ક તોડ્યો છે એ હવે જોઈ શકશે નહિ.
 • કોઈ પણ વ્યક્તિ કે નંબર સાથે સંપર્ક તોડવાથી એ તમારા સંપર્ક લિસ્ટમાંથી દૂર નહિ થાય, અને તમે પણ તેમના સંપર્ક લિસ્ટમાંથી દૂર નહિ થાઓ. કોઈ સંપર્કને ડિલીટ કરવા માટે, તમારે તે સંપર્કને તમારા ફોનની એડ્રેસ બુકમાંથી ડિલીટ કરવો જરૂરી છે.
 • જો તમને ચિંતા હોય કે તમે જેની સાથે સંપર્ક તોડી રહ્યા છો એ વ્યક્તિને એની જાણ થશે કે નહિ, તો કૃપા કરીને આ લેખ વાંચો.
કોઈની સાથે સંપર્ક જોડવા માટે
 1. સેટિંગ > પ્રાઇવસી > સંપર્ક તોડેલા નંબર પર દબાવો.
 2. સંપર્કના નામ પર ડાબે સરકાવો.
  • વૈકલ્પિક રીતે, ફેરફાર કરો > લાલ 'ઓછા'ની નિશાનીના આઇકન પર દબાવો.
 3. સંપર્ક જોડો પર દબાવો.
કોઈ વ્યક્તિ સાથે સંપર્ક જોડવાની વધુ રીતો:
 • જેમની સાથે સંપર્ક જોડવો હોય, તે સંપર્ક સાથેની ચેટ ખોલો, પછી સંપર્કનું નામ > નંબર સાથે સંપર્ક જોડો પર દબાવો.
 • તમારી ચેટ ટેબમાં ચેટને ડાબી બાજુએ સરકાવો, પછી વધુ > સંપર્કની માહિતી > સંપર્ક જોડો પર દબાવો.
નોંધ: જો તમે કોઈ સાથે સંપર્ક જોડો છો, તો તમે તેમની સાથે સંપર્ક તોડ્યો હતો એ સમય દરમિયાનના કોઈ પણ મેસેજ, કૉલ અને સ્ટેટસ અપડેટ મેળવી શકશો નહિ.
સંપર્કની જાણ કરવા માટે
 1. તમે જે વપરાશકર્તાની જાણ કરવા માગતા હો તેની સાથેની ચેટ ખોલો.
 2. સંપર્કન નામ પર દબાવો, પછી સંપર્કની જાણ કરો પર દબાવો.
 3. જાણ કરો અને સંપર્ક તોડો પર દબાવો.
નોંધ: તમે જેના વિરુદ્ધ જાણ કરી છે તે વપરાશકર્તા કે ગ્રૂપ દ્વારા મોકલવામાં આવેલા છેલ્લા પાંચ મેસેજ WhatsAppને મળે છે અને તે વિશે તેમને જણાવવામાં આવશે નહિ. તમે જેના વિરુદ્ધ જાણ કરી છે તે ગ્રૂપ કે વપરાશકર્તાનું આઇડી, મેસેજ ક્યારે મોકલવામાં આવ્યો હતો તેની માહિતી અને મોકલેલા મેસેજનો પ્રકાર (ઉદાહરણ તરીકે ફોટો, વીડિયો, ટેક્સ્ટ મેસેજ) પણ WhatsAppને મળે છે.
તમે કોઈ મેસેજ પર દબાવી રાખીને પણ તે એકાઉન્ટની જાણ કરી શકો છો.
 1. વ્યક્તિગત મેસેજ પર દબાવી રાખો. સંદર્ભ મેનૂ ખોલો અને જાણ કરો પર દબાવો.
 2. જાણ કરતા પહેલાં એક કન્ફર્મેશન નોટિફિકેશન બતાવવામાં આવશે. તમે વપરાશકર્તા સાથે સંપર્ક તોડી શકો છો અથવા તેમની જાણ પણ કરી શકો છો.
એક વાર જોઈ શકાય એવા ફોટો કે વીડિયોની જાણ કરવા માટે
 1. એક વાર જોઈ શકાય એવો ફોટો કે વીડિયો ખોલો.
 2. નીચે ખૂણામાં વધુ
  પર દબાવો.
 3. સંપર્કની જાણ કરો પર દબાવો.
એક વાર જોવાની સુવિધા વિશે વધુ જાણવા માટે, આ લેખ વાંચો.
શું આનાથી તમારા પ્રશ્નનો જવાબ મળે છે?
હા
નહીં