วิธีบล็อคและรายงานผู้ติดต่อ

Android
iPhone
KaiOS
คุณสามารถหยุดรับข้อความ การโทร และการอัปเดตสถานะจากผู้ติดต่อบางรายได้ด้วยการบล็อคบุคคลเหล่านั้น คุณยังสามารถรายงานผู้ติดต่อเหล่านั้นได้หากคิดว่าพวกเขากำลังส่งเนื้อหาที่เป็นปัญหาหรือสแปม
หากคุณคิดว่าตัวเองหรือคนอื่นตกอยู่ในอันตรายฉับพลัน โปรดติดต่อหน่วยงานฉุกเฉินในพื้นที่ของคุณ

วิธีบล็อคผู้ติดต่อ
 1. เปิด WhatsApp แตะตัวเลือกเพิ่มเติม
  > การตั้งค่า
 2. แตะความเป็นส่วนตัว > รายชื่อติดต่อที่ถูกบล็อค
  1. แตะเพิ่ม
  2. ค้นหาหรือเลือกผู้ติดต่อที่คุณต้องการบล็อค
ต่อไปนี้คือตัวเลือกอื่นสำหรับการบล็อคผู้ติดต่อ:
 • เปิดแชทกับผู้ติดต่อ แล้วแตะตัวเลือกเพิ่มเติม
  > เพิ่มเติม > บล็อค > บล็อคหรือรายงานและบล็อค ซึ่งจะรายงานและบล็อคหมายเลขดังกล่าว
 • เปิดแชทกับผู้ติดต่อ แล้วแตะชื่อผู้ติดต่อ > บล็อค > บล็อค
วิธีบล็อคหมายเลขโทรศัพท์ที่ไม่รู้จัก
 1. เปิดแชท WhatsApp กับหมายเลขโทรศัพท์ที่ไม่รู้จัก
 2. แตะบล็อค
 3. แตะบล็อคหรือรายงานและบล็อค ซึ่งจะรายงานและบล็อคหมายเลขดังกล่าว
หมายเหตุ:
 • ผู้ติดต่อที่ถูกบล็อคจะไม่สามารถโทรหาหรือส่งข้อความถึงคุณได้
 • ข้อมูลเกี่ยวกับการออนไลน์ล่าสุด สถานะออนไลน์ การอัปเดตสถานะ และการเปลี่ยนแปลงใดๆ เกี่ยวกับรูปโปรไฟล์ของคุณจะไม่ปรากฏแก่ผู้ติดต่อที่คุณบล็อคอีกต่อไป
 • การบล็อคผู้ติดต่อจะไม่ลบผู้ติดต่อออกจากรายชื่อติดต่อ และจะไม่ลบคุณออกจากรายชื่อในโทรศัพท์ของผู้ติดต่อ หากต้องการลบผู้ติดต่อ คุณจะต้องลบผู้ติดต่อออกจากสมุดที่อยู่ในโทรศัพท์ของคุณ
 • หากคุณมีความกังวลว่าผู้ติดต่อที่ถูกบล็อคจะทราบว่าคุณกำลังบล็อคพวกเขาหรือไม่ โปรดอ่านบทความนี้
วิธีเลิกบล็อคผู้ติดต่อ
 1. ใน WhatsApp ให้แตะตัวเลือกเพิ่มเติม
  > การตั้งค่า
 2. แตะความเป็นส่วนตัว > รายชื่อติดต่อที่ถูกบล็อค
 3. แตะผู้ติดต่อที่คุณต้องการเลิกบล็อค
 4. แตะเลิกบล็อค {รายชื่อติดต่อ} คุณและผู้ติดต่อจะสามารถส่งและรับข้อความ การโทร และการอัปเดตสถานะได้
หรือสามารถค้นหาผู้ติดต่อที่คุณบล็อค > แตะผู้ติดต่อค้างไว้ > แตะเลิกบล็อค {รายชื่อติดต่อ}
หมายเหตุ:
 • หากคุณเลิกบล็อคผู้ติดต่อ คุณจะไม่ได้รับข้อความ การโทร หรือการอัปเดตสถานะใดๆ ที่ผู้ติดต่อส่งถึงคุณระหว่างที่ถูกบล็อค
 • หากคุณเลิกบล็อคผู้ติดต่อหรือหมายเลขโทรศัพท์ที่ไม่ได้บันทึกไว้ในสมุดที่อยู่ของโทรศัพท์ก่อนหน้านี้ คุณจะไม่สามารถกู้คืนรายชื่อติดต่อหรือหมายเลขโทรศัพท์ดังกล่าวไปยังอุปกรณ์ของคุณได้
วิธีรายงานผู้ติดต่อ
 1. เปิดแชทกับผู้ใช้ที่คุณต้องการรายงาน
 2. แตะตัวเลือกเพิ่มเติม
  > เพิ่มเติม > รายงาน
  • ทำเครื่องหมายที่กล่องหากคุณต้องการบล็อคผู้ใช้และลบข้อความในแชทด้วย
 3. แตะรายงาน
หมายเหตุ: WhatsApp จะได้รับ 5 ข้อความล่าสุดที่ส่งถึงคุณโดยผู้ใช้หรือกลุ่มที่ถูกรายงาน โดยผู้ใช้หรือกลุ่มจะไม่ได้รับการแจ้งเตือน WhatsApp ยังได้รับ ID ของกลุ่มหรือผู้ใช้ที่ถูกรายงาน ข้อมูลเกี่ยวกับเวลาที่ส่งข้อความ และประเภทของข้อความที่ส่ง (รูปภาพ วิดีโอ ข้อความ และอื่นๆ)
คุณยังสามารถเลือกที่จะรายงานบัญชีได้โดยกดข้อความใดข้อความหนึ่งค้างไว้
 1. กดข้อความค้างไว้แล้วแตะเมนูที่ปรากฏขึ้น
 2. ตัวเลือกเพื่อรายงานผู้ติดต่อจะปรากฏขึ้นพร้อมกับการแจ้งเตือนการยืนยันและตัวเลือกเพื่อบล็อค
วิธีรายงานรูปภาพหรือวิดีโอที่ดูได้ครั้งเดียว
 1. เปิดรูปภาพหรือวิดีโอที่ดูได้ครั้งเดียว
 2. แตะตัวเลือกเพิ่มเติม
  > รายงานรายชื่อติดต่อ
หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับโหมดดูได้ครั้งเดียว โปรดอ่านบทความนี้
แหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง:
วิธีบล็อคและรายงานรายชื่อติดต่อ: iPhone | KaiOS
ข้อมูลนี้ตอบคำถามของคุณหรือไม่
ชอบ
ไม่ใช่