چگونگی بررسی رسیدهای خواندن

در کنار پیام‌های ارسالی شما علامت‌های تیک دیده می‌شوند. معنی هر کدام از آن‌ها به این شرح است:
 • پیام با موفقیت ارسال شد.
 • پیام با موفقیت به گوشی گیرنده یا دستگاه‌های متصل وی رسانده شد.
 • گیرنده پیام شما را خوانده است.
توجه:
 • علامت تیک دوم وقتی ظاهر می‌شود که پیام به دستگاه‌های متصل گیرنده رسانده شود، حتی اگر گوشی وی خاموش باشد.
 • در یک گفتگوی گروهی، دومین علامت تیک وقتی نمایان می‌شود که همه اعضای گروه پیام شما را دریافت کرده باشند. دو علامت تیک آبی زمانی نمایان می‌شوند که همه اعضای گروه پیام شما را خوانده باشند.
اطلاعات پیام
شما می‌توانید صفحه اطلاعات پیام را برای هر پیامی که می‌فرستید، ببینید که شامل جزئیات زمان تحویل به گیرنده یا خواندن یا پخش شدن پیام از طرف گیرنده است.
برای دیدن صفحه اطلاعات پیام:
 1. یک گفتگوی فردی یا گروهی را باز کنید.
 2. روی پیام ارسالی خود بزنید و نگه دارید.
 3. را بزنید. یا اینکه، ممکن است لازم باشد گزینه‌های بیشتر
  > اطلاعات را بزنید.
صفحه اطلاعات پیام موارد زیر را نشان می‌دهد:
رسانده شده:
 • پیام شما به گوشی مخاطب یا دستگاه‌های متصل وی رسانده شده است، ولی مخاطب هنوز آن را ندیده است.
خوانده شده یا دیده شده:
 • گیرنده پیام شما را خوانده است یا عکس، فایل صوتی یا ویدیویی شما را دیده است.
 • گیرنده پیام صوتی شما را دیده است ولی هنوز آن را پخش نکرده است.
پخش‌شده:
 • گیرنده پیام صوتی شما را پخش کرده است.
توجه: هنگامی که گیرنده، گروه را ترک می‌کند، صفحه اطلاعات پیام همچنان اطلاعات اولیه را با همه اعضا، از جمله گیرنده‌ای که گروه را ترک کرده است نشان می‌دهد.
نبود رسیدهای خواندن
اگر دو علامت آبی، میکروفن آبی یا برچسب «باز شده» را کنار پیام یا پیام صوتی خود نمی‌بینید:
 • شما یا گیرنده در بخش تنظیمات حریم خصوصی رسید خواندن را غیر فعال کرده‌اید.
 • ممکن است گیرنده شما را مسدود کرده باشد.
 • ممکن است گیرنده، مکالمه با شما را باز نکرده باشد.
 • شما یا گیرنده ممکن است در ارتباط با اینترنت دچار مشکل شده باشید.
خاموش کردن رسیدهای خواندن
برای خاموش کردن رسید خوانده شده، گزینه‌های بیشتر
> تنظیمات > حساب کاربری > حریم خصوصی را بزنید و رسیدهای خواندن را خاموش کنید.
توجه: این کار رسیدهای خواندن برای گفتگوهای گروهی یا رسید پخش شده برای پیام‌های صوتی را غیر فعال نمی‌کند. راهی برای غیر فعال کردن این تنظیمات وجود ندارد.
آیا این مفید بود؟
بله