Jak sprawdzać potwierdzenia odczytu?

Android
iPhone
KaiOS
Obok każdej wysłanej przez Ciebie wiadomości pojawią się znaczniki z haczykami. Oto ich znaczenie:
 • Wiadomość została wysłana.
 • Wiadomość została dostarczona na telefon lub inne połączone urządzenie odbiorcy.
 • Odbiorca wyświetlił wiadomość.
Uwaga:
 • Drugi haczyk pojawi się, gdy wiadomość zostanie dostarczona na dowolne połączone urządzenie odbiorcy, nawet jeśli jego telefon jest wyłączony.
 • W czacie grupowym drugi haczyk pojawi się, gdy wszyscy uczestnicy grupy otrzymają Twoją wiadomość. Dwa niebieskie haczyki pojawią się, gdy wszyscy uczestnicy grupy wyświetlą Twoją wiadomość.
Informacje o wiadomości
Dla każdej wysłanej przez Ciebie wiadomości możesz wyświetlić ekran informacji, na którym podane są dane o czasie dostarczenia, wyświetlenia lub odsłuchania wiadomości przez odbiorcę.
Aby wyświetlić ekran informacji o wiadomości:
 1. Otwórz czat indywidualny lub grupowy.
 2. Kliknij wysłaną przez Ciebie wiadomość i przytrzymaj ją.
 3. Kliknij
  . Możesz też kliknąć więcej opcji
  > Informacje.
Na ekranie informacji o wiadomości wyświetli się status:
Dostarczono:
 • Gdy wiadomość została dostarczona na telefon lub inne połączone urządzenie odbiorcy, ale nie została jeszcze wyświetlona.
Wyświetlono lub Widziano:
 • Gdy odbiorca wyświetlił Twoją wiadomość, zobaczył wysłane mu zdjęcie, odtworzył plik dźwiękowy lub film.
 • Gdy odbiorca zobaczył wiadomość głosową, ale jeszcze jej nie odsłuchał.
Odtworzono:
 • Gdy wiadomość głosowa została odtworzona przez odbiorcę.
Uwaga: jeśli jeden z kontaktów opuścił grupę, na ekranie Informacje o wiadomości nadal wyświetlone będą informacje o statusie wiadomości dotyczące wszystkich uczestników, wliczając w to uczestnika, który opuścił grupę.
Brak potwierdzeń odczytu
Jeśli nie widzisz dwóch niebieskich haczyków, niebieskiego mikrofonu lub etykiety „Otwarto” obok wysłanej wiadomości lub wiadomości głosowej:
 • Ty lub Twój odbiorca wyłączyliście potwierdzenia odczytu w ustawieniach prywatności.
 • Odbiorca Cię zablokował.
 • Odbiorca nie otworzył czatu z Tobą.
 • Ty lub odbiorca macie problemy z połączeniem.
Wyłączanie potwierdzeń odczytu
Aby wyłączyć potwierdzenia odczytu, kliknij więcej opcji
> Ustawienia > Prywatność i wyłącz Potwierdzenia odczytu.
Uwaga: Nie spowoduje to wyłączenia potwierdzeń odczytu dla czatów grupowych ani potwierdzeń odsłuchania dla wiadomości głosowych. Tych funkcji nie można wyłączyć.
Czy udzielona odpowiedź jest satysfakcjonująca?
Tak
Nie