วิธีค้นหาใน WhatsApp

Android
iPhone
คุณสามารถค้นหาข้อความ รูปภาพ วิดีโอ ลิงก์ ไฟล์เสียง เอกสาร และ GIF ในแชทได้โดยใช้ฟีเจอร์ "ค้นหา" ของ WhatsApp
วิธีค้นหาแชทด้วยคีย์เวิร์ด
ฟีเจอร์ "ค้นหา" ช่วยให้คุณค้นหาแชทได้ด้วยคีย์เวิร์ด
 1. เปิด WhatsApp
 2. จากแท็บแชท ปัดลงเพื่อแสดงแถบค้นหา
 3. พิมพ์คำหรือวลีที่คุณต้องการค้นหาในช่องค้นหา
 4. แตะผลการค้นหาเพื่อเปิดข้อความดังกล่าวในแชท
วิธีค้นหาไฟล์สื่อด้วยตัวกรอง
คุณยังสามารถค้นหาไฟล์สื่อต่างๆ ได้แก่ รูปภาพ วิดีโอ ลิงก์ ไฟล์เสียง เอกสาร และ GIF ในแชทได้ด้วยการใช้ตัวกรองในฟีเจอร์ "ค้นหา"
 1. เปิด WhatsApp
 2. จากแท็บแชท ปัดลงเพื่อแสดงแถบค้นหา
 3. พิมพ์คำค้นหาในแถบค้นหา
 4. เลือกประเภทไฟล์สื่อที่คุณต้องการค้นหาจากเมนูดร็อปดาวน์
 5. แตะผลการค้นหาเพื่อเปิดรายการไฟล์สื่อในแชท
วิธีดูไฟล์สื่อ
คุณสามารถดูรูปภาพ วิดีโอ ลิงก์ ไฟล์เสียง เอกสาร หรือ GIF ทั้งหมดได้
 1. เปิด WhatsApp
 2. จากแท็บแชท ปัดลงเพื่อแสดงแถบค้นหา
 3. แตะรูปภาพ วิดีโอ ลิงก์ ไฟล์เสียง เอกสาร หรือ GIF เพื่อดูไฟล์สื่อในหมวดหมู่นั้น
ข้อมูลนี้ตอบคำถามของคุณหรือไม่
ชอบ
ไม่ใช่