Ztracené nebo odcizené telefony a účty

Odcizené účty
Svůj registrační kód WhatsApp nikdy s nikým nesdílejte, a to ani s přáteli či s rodinou. Pokud dojde ke ztrátě nebo odcizení vašeho telefonu nebo když ztratíte přístup k účtu, obnovte účet pomocí následující postupu.
Pokud máte podezření, že váš účet WhatsApp používá někdo jiný, informujte o tom své přátele a rodinu, protože se za vás dotyčná osoba může v chatech a ve skupinách vydávat. Upozorňujeme, že aplikace WhatsApp je zabezpečena koncovým šifrováním a že zprávy jsou ukládány na vašem zařízení. Pokud má tedy někdo přístup k vašemu účtu z jiného zařízení, nemůže si číst vaše dosavadní konverzace.
Jak obnovit svůj účet
Ztracený přístup k účtu WhatsApp
Pokud vám byl účet WhatsApp odcizen, přihlaste se do aplikace WhatsApp pomocí svého telefonního čísla a znovu se zaregistrujte zadáním šestimístného kódu, který obdržíte prostřednictvím SMS zprávy nebo telefonního hovoru.
Po opětovné registraci účtu WhatsApp pomocí šestimístného kódu bude uživatel používající váš účet automaticky odhlášen z vašeho účtu. Aplikaci WhatsApp je možné registrovat vždy pouze na jedno telefonní číslo.
Můžete být také požádáni o zadání PIN kódu dvoufázového ověření. Pokud ho neznáte, dvoufázové ověření pravděpodobně spustila právě osoba, která používá váš účet. Na přihlášení bez PIN kódu dvoufázového ověření je nutné počkat 7 dní. Další informace o dvoufázovém ověření najdete v tomto článku.
Ztracené nebo odcizené zařízení
Pokud bylo vaše zařízení ztraceno nebo odcizeno:
  1. Co nejdříve zavolejte svému mobilnímu operátorovi a zablokujte SIM kartu.
  2. Pořiďte si novou SIM kartu se stejným telefonním číslem a znovu zaregistrujte své telefonní číslo zadáním šestimístného kódu, který obdržíte prostřednictvím SMS zprávy nebo telefonního hovoru.
Po opětovné registraci účtu WhatsApp na novém zařízení pomocí šestimístného kódu bude ztracené nebo odcizené zařízení používající váš účet automaticky odhlášeno z vašeho účtu. Aplikaci WhatsApp je možné registrovat vždy pouze na jedno telefonní číslo.
Upozornění: V některých případech může aplikace WhatsApp vaše telefonní číslo ověřit automaticky. Další informace najdete v tomto článku.
Jak chránit svůj účet
Po obnovení účtu doporučujeme zvýšit zabezpečení zařízení nastavením dvoufázového ověření, přístupového kódu, otisku prstu nebo jiné možnosti zabezpečení dostupné pro vaše zařízení. Další informace o dvoufázovém ověření, zámku chatu nebo zamykání obrazovky najdete v Nápovědě.
Služba WhatsApp vás za účelem ochrany vašeho účtu upozorní, pokud se jiná osoba pokusí zaregistrovat účet Whatsapp pomocí vašeho telefonního čísla. Další informace najdete v tomto článku.
Upozornění:
  • Váš účet WhatsApp bohužel nemůžeme deaktivovat, protože nemůžeme ověřit, zda jste vlastníkem telefonního čísla spojeného s tímto účtem.
  • Lokalizovat telefon vám pomoci nedokážeme. Vzdálená deaktivace aplikace WhatsApp z jiného zařízení není možná.
  • Pokud jste před ztrátou telefonu vytvořili zálohu prostřednictvím Disku Google nebo iCloudu, je možné, že budete moct obnovit historii svých chatů. O tom, jak obnovit zprávy, se dozvíte v tomto článku.
  • WhatsApp nemůže poskytnout informace o tom, kdo získal přístup k vašemu účtu, ani o času a místě přístupu.
  • Pokud máte ke svému účtu přístup, ale zároveň se domníváte, že účet používá někdo jiný prostřednictvím aplikace WhatsApp Web nebo aplikace WhatsApp pro počítač, doporučujeme, abyste se prostřednictvím svého telefonu z obou aplikací odhlásili.
Další informace
Zodpověděli jsme vaši otázku?
Ano
Ne