วิธีเปลี่ยนการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวของกลุ่ม

WhatsApp อนุญาตให้ทุกคนที่มีหมายเลขโทรศัพท์ของคุณส่งข้อความถึงคุณหรือเพิ่มคุณในกลุ่มได้ตลอดเวลา ซึ่งคล้ายกับวิธีที่ใครๆ ก็สามารถส่งข้อความ SMS หรืออีเมลถึงคุณได้หากบุคคลเหล่านั้นมีข้อมูลติดต่อของคุณ
ตามค่าเริ่มต้น การตั้งค่าความเป็นส่วนตัวของกลุ่มจะได้รับการตั้งค่าเป็น "ทุกคน" เพื่อให้คุณสามารถติดต่อเพื่อนและครอบครัวได้อย่างง่ายดาย แม้ว่าจะไม่อยู่ในรายชื่อผู้ติดต่อของคุณก็ตาม
เพื่อความเป็นส่วนตัวเพิ่มเติม เราได้เพิ่มความสามารถในการควบคุมว่าใครสามารถเพิ่มคุณลงในกลุ่มได้โดยการปรับการตั้งค่า WhatsApp ของคุณ
หมายเหตุ: ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวของกลุ่มได้บน WhatsApp Web หรือ Desktop แต่การตั้งค่าจากโทรศัพท์จะซิงค์กับ WhatsApp Web และ Desktop
วิธีเปลี่ยนการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวของกลุ่ม
 1. ไปที่การตั้งค่า WhatsApp:
  • Android: แตะตัวเลือกเพิ่มเติม
   > การตั้งค่า > บัญชี > ความเป็นส่วนตัว > กลุ่ม
  • iPhone: แตะการตั้งค่า > ความเป็นส่วนตัว > กลุ่ม
  • KaiOS: กดตัวเลือก > การตั้งค่า > บัญชี > ความเป็นส่วนตัว > กลุ่ม
 2. เลือกตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่งดังต่อไปนี้
  • ทุกคน: ทุกคนรวมถึงคนที่ไม่ได้อยู่ในรายชื่อติดต่อของสมุดที่อยู่โทรศัพท์สามารถเพิ่มคุณลงในกลุ่มได้โดยไม่ต้องได้รับการอนุมัติ
  • รายชื่อติดต่อของฉัน: เฉพาะผู้ติดต่อในสมุดที่อยู่โทรศัพท์ของคุณเท่านั้นที่สามารถเพิ่มคุณลงในกลุ่มได้โดยไม่ต้องได้รับการอนุมัติ หากผู้ดูแลกลุ่มที่ไม่ได้อยู่ในสมุดที่อยู่โทรศัพท์พยายามเพิ่มคุณลงในกลุ่ม ผู้ดูแลจะเห็นป๊อปอัปที่แจ้งว่าไม่สามารถเพิ่มคุณได้และจะได้รับข้อความแจ้งเพื่อแตะเชิญเข้ากลุ่มหรือกดดำเนินการต่อ ตามด้วยปุ่ม "ส่ง" เพื่อส่งคำเชิญเข้ากลุ่มแบบส่วนตัวผ่านแชทส่วนตัว คุณมีเวลา 3 วันในการตอบรับก่อนที่คำเชิญจะหมดอายุ
  • รายชื่อติดต่อของฉันยกเว้น...: เฉพาะผู้ติดต่อในสมุดที่อยู่โทรศัพท์ของคุณเท่านั้นที่สามารถเพิ่มคุณลงในกลุ่มได้โดยไม่ต้องได้รับการอนุมัติ ยกเว้นผู้ที่คุณเลือกไว้เป็นข้อยกเว้น หลังจากเลือกรายชื่อติดต่อของฉันยกเว้น… คุณสามารถค้นหาหรือเลือกรายชื่อติดต่อเพื่อยกเว้นได้ หากผู้ดูแลกลุ่มที่คุณเลือกไว้เป็นข้อยกเว้นพยายามเพิ่มคุณลงในกลุ่ม ผู้ดูแลจะเห็นป๊อปอัปที่แจ้งว่าไม่สามารถเพิ่มคุณได้และจะได้รับข้อความแจ้งเพื่อแตะเชิญเข้ากลุ่ม ตามด้วยปุ่ม "ส่ง" เพื่อส่งคำเชิญเข้ากลุ่มแบบส่วนตัวผ่านแชทส่วนตัว คุณมีเวลา 3 วันในการตอบรับก่อนที่คำเชิญจะหมดอายุ
 3. หากได้รับข้อความแจ้ง ให้แตะเสร็จสิ้นหรือกดตกลง
แหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง:
วิธีบล็อคและเลิกบล็อคผู้ติดต่อ: Android | iPhone | KaiOS
ข้อมูลนี้ตอบคำถามของคุณหรือไม่
ชอบ
ไม่ใช่