Zmena nastavení súkromia pre skupiny

Aplikácia WhatsApp vždy umožňovala všetkým používateľom, ktorí mali vaše telefónne číslo, aby vám posielali správy alebo vás pridali do skupiny. Je to podobné ako v prípade správ SMS alebo e-mailu – každý, kto má vaše kontaktné informácie, vám môže poslať správu SMS alebo e-mail.
Nastavenia súkromia pre skupiny sú predvolene nakonfigurované na Všetci, čo znamená, že sa môžete jednoducho spojiť s priateľmi a rodinou aj vtedy, ak ich nemáte v zozname kontaktov.
Na zlepšenie ochrany súkromia sme pridali možnosť určiť, kto vás môže pridať do skupiny. Zmenu vykonáte v ponuke Nastavenia aplikácie WhatsApp.
Poznámka: Nastavenia súkromia pre skupinu nemožno meniť vo webovej ani počítačovej aplikácii WhatsApp, ale nastavenia v telefóne sa s týmito aplikáciami zosynchronizujú.
Zmeny nastavení súkromia pre skupiny
 1. V aplikácii WhatsApp otvorte Nastavenia:
  • Android: Klepnite na Ďalšie možnosti
   > Nastavenia > Účet > Súkromie > Skupiny.
  • iPhone: Klepnite na Nastavenia > Súkromie > Skupiny.
  • KaiOS: Klepnite na Možnosti > Nastavenia > Účet > Súkromie > Skupiny.
 2. Zvoľte si jednu z týchto možností:
  • Všetci: do skupín vás bez vášho súhlasu môžu pridať všetci používatelia, a to aj keď ich nemáte uložených v adresári svojho telefónu.
  • Moje kontakty: do skupín vás bez vášho súhlasu môžu pridať iba kontakty, ktoré máte uložené v adresári svojho telefónu. Ak sa vás správca skupiny, ktorého ste si neuložili ako kontakt do adresára svojho telefónu, pokúsi pridať do skupiny, zobrazí sa mu okno s upozornením, že vás nemôže pridať do skupiny. Bude vás môcť Pozvať do skupiny alebo Pokračovať a následne vám poslať súkromnú pozvánku do skupiny prostredníctvom individuálneho chatu. Na prijatie pozvania budete mať tri dni. Potom sa skončí jeho platnosť.
  • Moje kontakty okrem...: do skupiny vás bez vášho súhlasu môžu pridať iba kontakty, ktoré máte uložené v adresári svojho telefónu, a to okrem tých, ktoré vylúčite. Ak vyberiete možnosť Moje kontakty okrem..., môžete vyhľadať alebo vybrať kontakty, ktoré chcete vylúčiť. Ak sa vás správca skupiny, ktorého ste vylúčili, pokúsi pridať do skupiny, zobrazí sa mu okno s upozornením, že vás nemôže pridať do skupiny. Bude vás však môcť Pozvať do skupiny a následne vám poslať súkromnú pozvánku do skupiny prostredníctvom individuálneho chatu. Na prijatie pozvania budete mať tri dni. Potom sa skončí jeho platnosť.
 3. Po výzve klepnite na HOTOVO alebo stlačte OK.
Pomocné zdroje:
Blokovanie a odblokovanie kontaktov: Android | iPhone | KaiOS
Dostali ste odpoveď na svoju otázku?
Áno
Nie