วิธีสแกนคิวอาร์โค้ด WhatsApp ของธุรกิจ

Android
iPhone
คุณสามารถติดต่อกับธุรกิจบน WhatsApp ได้ง่ายๆ โดยสแกนคิวอาร์โค้ด WhatsApp ของธุรกิจเหล่านั้น
หมายเหตุ: กล้อง WhatsApp สามารถสแกนได้เฉพาะคิวอาร์โค้ด WhatsApp อย่างเป็นทางการเท่านั้น
การสแกนคิวอาร์โค้ดของธุรกิจ
วิธีสแกนด้วยตัวเอง
 1. แตะการตั้งค่า
 2. แตะคิวอาร์โค้ดที่แสดงถัดจากชื่อของคุณ
 3. แตะสแกน
 4. วางอุปกรณ์เหนือคิวอาร์โค้ดเพื่อสแกน
 5. แตะดำเนินการต่อเพื่อแชท
วิธีสแกนด้วยกล้องใน WhatsApp
 1. แตะ
 2. วางอุปกรณ์เหนือคิวอาร์โค้ดเพื่อสแกน
 3. แตะดำเนินการต่อเพื่อแชท
สำหรับ iPhone 6s และใหม่กว่า คุณสามารถแตะไอคอน WhatsApp ค้างไว้บนหน้าจอหลัก จากนั้นแตะกล้องเพื่อเปิดกล้อง WhatsApp
วิธีสแกนจากรูปภาพ
 1. แตะการตั้งค่า
 2. แตะคิวอาร์โค้ดที่แสดงถัดจากชื่อของคุณ
 3. แตะสแกน >
 4. เลือกรูปภาพคิวอาร์โค้ด WhatsApp เพื่อสแกน
 5. แตะดำเนินการต่อเพื่อแชท
วิธีสแกนจากกล้องใน WhatsApp
 1. แตะ
 2. แตะ
 3. เลือกรูปภาพคิวอาร์โค้ด WhatsApp เพื่อสแกน
 4. แตะดำเนินการต่อเพื่อแชท
ข้อมูลนี้ตอบคำถามของคุณหรือไม่
ชอบ
ไม่ใช่