วิธีสแกนคิวอาร์โค้ด WhatsApp ของธุรกิจ

Android
iPhone
คุณสามารถติดต่อกับธุรกิจบน WhatsApp ได้ง่ายๆ โดยสแกนคิวอาร์โค้ด WhatsApp ของธุรกิจเหล่านั้น กล้องใน WhatsApp สามารถสแกนได้เฉพาะคิวอาร์โค้ด WhatsApp อย่างเป็นทางการเท่านั้น
การสแกนคิวอาร์โค้ดของธุรกิจ
การสแกนด้วยตนเอง
 1. เปิด WhatsApp > การตั้งค่า
 2. แตะไอคอนคิวอาร์ที่แสดงถัดจากชื่อของคุณ
 3. แตะสแกน > ตกลง
 4. วางอุปกรณ์เหนือคิวอาร์โค้ดเพื่อสแกน
 5. แตะดำเนินการต่อเพื่อแชท
คุณยังสามารถสแกนด้วยกล้องใน WhatsApp ได้อีกด้วย:
 1. เปิด WhatsApp > แตะกล้อง
 2. วางอุปกรณ์เหนือคิวอาร์โค้ดเพื่อสแกน
สำหรับ iPhone 6s และใหม่กว่า คุณสามารถแตะไอคอน WhatsApp ค้างไว้บนหน้าจอหลักเพื่อดูเมนูการทำงานด่วน จากนั้นแตะกล้องเพื่อเปิดกล้องใน WhatsApp
การสแกนจากรูปภาพ
 1. เปิด WhatsApp > การตั้งค่า
 2. แตะไอคอนคิวอาร์ที่แสดงถัดจากชื่อของคุณ
 3. แตะสแกน จากนั้นแตะไอคอนรูปภาพที่ด้านล่างของหน้าจอ
 4. เลือกรูปภาพคิวอาร์โค้ด WhatsApp เพื่อสแกน
สแกนจากกล้องใน WhatsApp
 1. เปิด WhatsApp > แตะกล้อง
 2. แตะไอคอนรูปภาพที่ด้านล่างของหน้าจอ
 3. เลือกรูปภาพคิวอาร์โค้ด WhatsApp เพื่อสแกน
ข้อมูลนี้ตอบคำถามของคุณหรือไม่
ชอบ
ไม่ใช่