วิธีสแกนคิวอาร์โค้ด WhatsApp ของธุรกิจ

Android
iPhone
คุณสามารถติดต่อกับธุรกิจบน WhatsApp ได้ง่ายๆ โดยสแกนคิวอาร์โค้ด WhatsApp ของธุรกิจเหล่านั้น กล้องใน WhatsApp สามารถสแกนได้เฉพาะคิวอาร์โค้ด WhatsApp อย่างเป็นทางการเท่านั้น
การสแกนคิวอาร์โค้ดของธุรกิจ
การสแกนด้วยตนเอง
 1. เปิด WhatsApp > แตะตัวเลือกเพิ่มเติม
  > การตั้งค่า
 2. แตะไอคอนคิวอาร์ที่แสดงถัดจากชื่อของคุณ
 3. แตะสแกนโค้ด
 4. วางอุปกรณ์เหนือคิวอาร์โค้ดเพื่อสแกน
 5. แตะดำเนินการต่อเพื่อแชท
 6. แตะ "เพิ่ม" เพื่อเพิ่มธุรกิจเป็นรายชื่อติดต่อ
คุณยังสามารถสแกนด้วยกล้องใน WhatsApp ได้อีกด้วย:
 1. เปิด WhatsApp > แตะกล้อง
 2. วางอุปกรณ์เหนือคิวอาร์โค้ดเพื่อสแกน
สแกนจากแกลเลอรี
 1. เปิด WhatsApp > แตะตัวเลือกเพิ่มเติม
  > การตั้งค่า
 2. แตะไอคอนคิวอาร์ที่แสดงถัดจากชื่อของคุณ
 3. แตะสแกนโค้ด
 4. แตะไอคอนแกลเลอรีที่ด้านล่างหน้าจอ
 5. เลือกคิวอาร์โค้ด WhatsApp จากแกลเลอรีหรือแตะเพิ่มเติม
  > รูปภาพ เพื่อเลือกจากรูปภาพของคุณ
 6. แตะตกลง
สแกนจากกล้องใน WhatsApp
 1. เปิด WhatsApp > แตะกล้อง
 2. เลือกรูปภาพคิวอาร์โค้ด WhatsApp เพื่อสแกน
ข้อมูลนี้ตอบคำถามของคุณหรือไม่
ชอบ
ไม่ใช่