Naskenovanie QR kódu WhatsApp spoločnosti

Android
iPhone
QR kódy WhatsApp vám umožňujú jednoducho sa spojiť so spoločnosťami. Pomocou fotoaparátu vo WhatsApp možno naskenovať iba oficiálne QR kódy WhatsApp.
Naskenovanie QR kódu spoločnosti
Ako naskenovať osobne
 1. Otvorte WhatsApp a klepnite na Nastavenia.
 2. Klepnite na ikonu QR kódu vedľa svojho mena.
 3. Klepnite na Naskenovať > OK.
 4. Podržte telefón nad QR kódom a naskenujte ho.
 5. Klepnite na Prejsť na chat.
Kód môžete naskenovať aj pomocou fotoaparátu vo WhatsApp:
 1. Otvorte WhatsApp a klepnite na Kamera.
 2. Podržte telefón nad QR kódom a naskenujte ho.
Na iPhone 6s a novších môžete podržaním prsta na ikone WhatsApp na domovskej obrazovke zobraziť ponuku akcií. Klepnutím na Kamera môžete potom otvoriť fotoaparát WhatsApp.
Ako naskenovať zo svojej galérie
 1. Otvorte WhatsApp a klepnite na Nastavenia.
 2. Klepnite na ikonu QR kódu vedľa svojho mena.
 3. Klepnite na Naskenovať a potom na ikonu Fotky v spodnej časti obrazovky.
 4. Vyberte obrázok s QR kódom, ktorý chcete naskenovať.
Ako naskenovať pomocou kamery WhatsApp
 1. Otvorte WhatsApp a klepnite na Kamera.
 2. Klepnite na ikonu Fotky v spodnej časti obrazovky.
 3. Vyberte obrázok s QR kódom WhatsApp, ktorý chcete naskenovať.
Dostali ste odpoveď na svoju otázku?
Áno
Nie