การใช้การรับส่งข้อความอัตโนมัติหรือข้อความจำนวนมากที่ไม่ได้รับอนุญาตบน WhatsApp

WhatsApp เป็นแพลตฟอร์มรับส่งข้อความส่วนตัวที่สร้างขึ้นเพื่อช่วยให้ผู้คนส่งข้อความถึงเพื่อนๆ และคนที่รัก ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานั้น เราเห็นว่าผู้ใช้ให้ความสำคัญกับการรับส่งข้อความกับธุรกิจ เราจึงสร้าง 2 เครื่องมือ ได้แก่ แอป WhatsApp Business และแพลตฟอร์ม WhatsApp Business เพื่อช่วยให้บริษัทจัดการการโต้ตอบกับลูกค้า ผลิตภัณฑ์ของเราไม่ได้มีไว้เพื่อการรับส่งข้อความจำนวนมากหรือข้อความอัตโนมัติ ทั้งสองอย่างนี้ล้วนเป็นการละเมิดข้อกำหนดในการใช้บริการของเรา
เรามุ่งมั่นที่จะส่งเสริมรูปแบบความเป็นส่วนตัวของแพลตฟอร์มและช่วยให้ผู้ใช้ปลอดภัยจากการใช้งานที่ไม่เหมาะสม เมื่อเร็วๆ นี้เราได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับความสามารถของแพลตฟอร์มในการระบุและระงับการใช้งานบัญชีในเอกสารนี้ เราตระหนักดีว่ามีบางบริษัทที่พยายามหลีกเลี่ยงระบบแมชชีนเลิร์นนิงของเรา ในขณะเดียวกันเราก็พยายามอย่างไม่หยุดหย่อนที่จะพัฒนาระบบของเรา จากข้อมูลบนแพลตฟอร์มภายใน WhatsApp เราได้พบและหยุดการดำเนินการที่ไม่เหมาะสมจากหลายล้านบัญชีบนระบบของเรา
ปัญหานี้กำหนดให้เราต้องมีแนวทางการรับมือแบบองค์รวมและ WhatsApp มุ่งมั่นที่จะใช้ทรัพยากรต่างๆ ที่มี รวมถึงการดำเนินการตามกฎหมาย เพื่อป้องกันการใช้งานที่ไม่เหมาะสมที่ละเมิดข้อกำหนดในการใช้บริการของเรา เช่น การส่งข้อความอัตโนมัติหรือข้อความจำนวนมาก หรือการใช้งานที่ไม่ใช่ส่วนตัว นอกจากการบังคับใช้มาตรการทางเทคโนโลยี เรายังดำเนินการตามกฎหมายกับบุคคลหรือบริษัทที่เราพบหลักฐานว่ามีการใช้งานที่ไม่เหมาะสมบนแพลตฟอร์ม WhatsApp ขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการตามกฎหมายต่อไปกับกรณีดังกล่าว
นอกจากนี้ ตั้งแต่วันที่ 7 ธันวาคม 2019 เป็นต้นไป WhatsApp จะดำเนินการตามกฎหมายกับบุคคลหรือบริษัทที่เราพิจารณาว่ามีส่วนร่วมหรือให้ความช่วยเหลือกับการใช้งานที่ไม่เหมาะสมที่ละเมิดข้อกำหนดในการใช้บริการของเรา เช่น การส่งข้อความอัตโนมัติหรือข้อความจำนวนมาก หรือการใช้งานที่ไม่ใช่ส่วนตัว แม้ว่าการพิจารณาดังกล่าวจะอ้างอิงตามข้อมูลที่มีนอกแพลตฟอร์มของเราเท่านั้น ตัวอย่างเช่น ข้อมูลนอกแพลตฟอร์มรวมถึงการกล่าวอ้างต่อสาธารณะจากบริษัทเกี่ยวกับความสามารถในการใช้ WhatsApp ในลักษณะที่ละเมิดข้อกำหนดของเรา ประกาศนี้จึงถือเป็นการแจ้งเตือนว่าเราจะดำเนินการตามกฎหมายกับบริษัทที่เรามีหลักฐานจากนอกแพลตฟอร์มเกี่ยวกับการใช้งานที่ไม่เหมาะสม หากการใช้งานที่ไม่เหมาะสมดังกล่าวยังคงเกิดขึ้นต่อเนื่องหลังจากวันที่ 7 ธันวาคม 2019 หรือหากบริษัทเหล่านั้นมีความเชื่อมโยงกับหลักฐานบนแพลตฟอร์มเกี่ยวกับการใช้งานที่ไม่เหมาะสมก่อนวันที่ดังกล่าว
ไม่มีสิ่งใดในประกาศฉบับนี้ที่จำกัดสิทธิ์ใดๆ ของ WhatsApp เพื่อบังคับใช้ข้อกำหนดในการใช้บริการของเราผ่านมาตรการทางเทคโนโลยี เช่น การระงับการใช้งานบัญชีตามข้อมูลตัวแยกประเภทแมชชีนเลิร์นนิงและ WhatsApp จะดำเนินการดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง
เราจะยังคงช่วยให้ธุรกิจต่างๆ สามารถสื่อสารกับลูกค้าของตนต่อไปได้ หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับความสามารถเหล่านี้ โปรดไปที่หน้าแอป WhatsApp Business และแพลตฟอร์ม WhatsApp Business
คำตอบนี้มีประโยชน์หรือไม่