שימוש לא מורשה בהודעות אוטומטיות או בשליחת הודעות בתפוצה רחבה ב-WhatsApp

WhatsApp היא פלטפורמה לשליחת הודעות פרטיות, שפותחה במטרה לעזור לאנשים לשלוח הודעות לחברים ולמשפחה. עם הזמן למדנו שאנשים רוצים לתקשר עם עסקים באמצעות הודעות, לכן פיתחנו שני כלים שיעזרו לחברות לנהל את קשרי הלקוחות: אפליקציית WhatsApp Business והפלטפורמה העסקית של WhatsApp. המוצרים שלנו לא נועדו לשליחת הודעות בתפוצה רחבה או הודעות אוטומטיות – הודעות כאלו הוגדרו תמיד כהפרה של תנאי השירות שלנו.
אנחנו מחויבים לפעול להגברת הפרטיות בפלטפורמה שלנו ולהגן על המשתמשים מפני שימוש לרעה. לאחרונה פירטנו כיצד אנחנו יכולים לזהות ולהשעות חשבונות במסגרת הפלטפורמה במסמך הטכני הזה. אנחנו מודעים לכך שחברות מסוימות מנסות לעקוף את מערכות למידת המכונה שלנו, על אף שאנחנו פועלים באופן קבוע למען השיפור שלהן. בעזרת המידע הזמין בפלטפורמת WhatsApp, זיהינו מיליוני חשבונות שמעורבים בשימוש לרעה ועצרנו את פעילותם בשירות שלנו.
מדובר באתגר שמחייב לנקוט גישה כוללנית, ו-WhatsApp מחויבת לשימוש במשאבים העומדים לרשותה – כולל נקיטת צעדים משפטיים – כדי למנוע שימוש לרעה שמפר את תנאי השירות שלנו, כמו שליחת הודעות בתפוצה רחבה או הודעות אוטומטיות, או שימוש באפליקציה שלא באופן אישי. לכן, נוסף לאכיפה טכנולוגית, אנחנו נוקטים צעדים משפטיים נגד אנשים פרטיים או חברות שיש לנו ראיות לכך שהם עושים שימוש לרעה כזה בפלטפורמה. WhatsApp שומרת לעצמה את הזכות להמשיך לנקוט צעדים משפטיים בנסיבות אלו.
בנוסף, החל מ-7 בדצמבר 2019, WhatsApp תנקוט צעדים משפטיים נגד מי שיימצא מעורב בשימוש לרעה או בסיוע לאחרים בפעילות כזו המפרה את תנאי השירות שלנו, כגון שליחת הודעות אוטומטיות או בתפוצה רחבה, או שימוש לא אישי, גם אם קביעה כזו מבוססת על מידע הזמין לנו מחוץ לפלטפורמה בלבד. לדוגמה, מידע מחוץ לפלטפורמה כולל הצהרות שחברות פרסמו ברבים ביחס ליכולתן להשתמש ב-WhatsApp בדרכים שמפרות את התנאים שלנו. אנחנו מודיעים בזאת שננקוט צעדים משפטיים נגד חברות שלגביהן יש לנו ראיות מחוץ לפלטפורמה בלבד המעידות על שימוש לרעה, אם שימוש לרעה כזה יימשך מעבר ל-7 בדצמבר 2019, או אם חברות אלה מקושרות לראיות בתוך הפלטפורמה שמעידות על שימוש לרעה לפני תאריך זה.
הודעה זו אינה מגבילה את זכותה של WhatsApp לאכוף את תנאי השימוש שלה באמצעים טכנולוגיים, כגון השעיית חשבונות על סמך מסווגים של למידת מכונה, ו-WhatsApp תמשיך לפעול באופן זה.
נמשיך לספק יכולות שיעזרו לעסקים לתקשר עם לקוחותיהם. מידע נוסף על היכולות האלו זמין בדפים של אפליקציית WhatsApp Business ושל הפלטפורמה העסקית של WhatsApp
קיבלת תשובה לשאלה שלך?
כן
לא