چگونگی اشتراک‌گذاری محصولات و خدمات از کالانما

می‌توانید محصولات یا خدمات کسب‌وکار را به آسانی با دوستان خود به اشتراک بگذارید.
برای اشتراک گذاری کالا یا سرویس از داخل گفتگوی شخصی یا گروهی
 1. علامت باز ارسال کنار تصوير کالا یا سرویس را بزنید.
 2. گفتگوهای شخصی یا گروهی مورد نظری را که می‌خواهید کالا یا سرویس را با آن‌ها به اشتراک بگذارید، جستجو یا انتخاب کنید.
 3. بازارسال را بزنید.
برای اشتراک گذاری محصول یا سرویس از کالانما
 1. به نمایه واتساپ تجاری بروید.
 2. مشاهده همه در کنار کالانما را بزنید.
 3. برای مشاهده جزییات کالا یا سرویس را بزنید.
 4. روی بیشتر
  > ارسال بزنید.
 5. گفتگوهای شخصی یا گروهی مورد نظری را که می‌خواهید کالا یا سرویس را با آن‌ها به اشتراک بگذارید، جستجو یا انتخاب کنید.
 6. ارسال را بزنید.
برای اشتراک گذاری کالا یا سرویس از کالانما در واتساپ وب یا دسکتاپ
 1. به نمایه واتساپ تجاری بروید.
 2. مشاهده همه در کنار کالانما را بزنید.
 3. برای مشاهده جزییات کالا یا سرویس را بزنید.
 4. علامت کشویی از بالا را بزنید.
 5. ارسال محصول را بزنید
 6. گفتگوهای شخصی یا گروهی مورد نظری را که می‌خواهید محصول یا سرویس را با آن‌ها به اشتراک بگذارید، جستجو یا انتخاب کنید.
 7. علامت ارسال را بزنید.
آیا این مفید بود؟
بله
خیر