วิธีแชร์คิวอาร์โค้ด WhatsApp ของคุณ

Android
iPhone
 1. เปิด WhatsApp > แตะตัวเลือกเพิ่มเติม
  > การตั้งค่า
 2. แตะไอคอนคิวอาร์ที่แสดงถัดจากชื่อของคุณ
 3. แตะแชร์
 4. เลือกรายชื่อติดต่อหรือแอปที่จะแชร์ด้วย จากนั้นแตะลูกศรสีเขียว
 5. คุณยังสามารถเลือกตัวเลือกต่อไปนี้ได้อีกด้วย
  • ครอบตัดหรือหมุน: แตะ
   เพื่อครอบตัดหรือหมุนรูปคิวอาร์โค้ด
  • เพิ่มคำอธิบาย: ป้อนข้อความในช่องข้อความ
  • ย้อนกลับ: แตะย้อนกลับ
   เพื่อเปลี่ยนกลับการเปลี่ยนแปลงที่ดำเนินการกับรูปคิวอาร์โค้ด
 6. แตะส่ง
หมายเหตุ: โปรดแชร์คิวอาร์โค้ด WhatsApp กับบุคคลที่เชื่อถือได้เท่านั้น ผู้ใช้สามารถส่งต่อคิวอาร์โค้ด WhatsApp ของคุณไปให้บุคคลอื่นได้ ซึ่งบุคคลนั้นจะสามารถเพิ่มคุณเป็นรายชื่อติดต่อได้โดยการสแกนโค้ดของคุณ
แหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง:
ข้อมูลนี้ตอบคำถามของคุณหรือไม่
ชอบ
ไม่ใช่