ไม่สามารถดาวน์โหลดหรือส่งไฟล์สื่อได้

Android
หากคุณประสบปัญหาในการดาวน์โหลดหรือส่งรูปภาพ วิดีโอ หรือข้อความเสียง โปรดตรวจสอบรายการต่อไปนี้
  • โทรศัพท์ของคุณมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่ใช้งานได้พร้อมสัญญาณที่แรงพอ ลองโหลดหน้าเว็บเพื่อตรวจสอบให้แน่ใจ
  • มีการตั้งค่าวันที่และเวลาของโทรศัพท์อย่างถูกต้อง หากวันที่ไม่ถูกต้อง คุณจะไม่สามารถเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ WhatsApp เพื่อดาวน์โหลดไฟล์สื่อได้ เรียนรู้วิธีตั้งค่าวันที่อย่างถูกต้องได้ที่นี่
หากยังเกิดปัญหาอยู่ สาเหตุอาจมาจากการ์ด SD ของคุณ หากต้องการยืนยันว่าปัญหาไม่ได้อยู่ที่การ์ด SD โปรดตรวจสอบว่าการ์ด SD มีสิ่งต่อไปนี้
  • พื้นที่เก็บข้อมูลเหลือเพียงพอ หากการ์ด SD มีพื้นที่เพียงพอแต่คุณยังไม่สามารถดาวน์โหลดไฟล์ต่างๆ จาก WhatsApp ได้ คุณอาจจะต้องลบข้อมูล WhatsApp ออกจากการ์ด SD
  • ปิดใช้งานโหมดอ่านอย่างเดียวอยู่
หากการดำเนินการเหล่านี้ยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ อาจหมายความว่าการ์ด SD มีความเสียหาย ในกรณีนี้ คุณอาจต้องฟอร์แมตการ์ด SD ใหม่หรือซื้อการ์ด SD ใหม่
หมายเหตุ: การฟอร์แมตการ์ด SD ใหม่จะลบเนื้อหาทั้งหมดของการ์ด SD
หากคุณยังประสบปัญหาหลังจากทำตามขั้นตอนข้างต้นทั้งหมดแล้ว โปรดทำตามรายการต่อไปนี้
  • ยืนยันว่าคุณใช้ WhatsApp เวอร์ชันล่าสุด หรืออัปเดตหากจำเป็น เรียนรู้วิธีอัปเดต WhatsApp ได้ในบทความนี้
  • หากเวอร์ชัน WhatsApp ของคุณถูกต้อง ให้รีสตาร์ทอุปกรณ์
  • หากการรีสตาร์ทโทรศัพท์แก้ปัญหาดังกล่าวไม่ได้ ให้ยืนยันว่าโทรศัพท์ใช้ระบบปฏิบัติการเวอร์ชันล่าสุด หรือทำการอัปเดตหากจำเป็น
ข้อมูลนี้ตอบคำถามของคุณหรือไม่
ชอบ
ไม่ใช่