Problemy z pobieraniem, otwieraniem i wysyłaniem plików multimedialnych

Android
iOS
Jeśli nie możesz pobrać, otworzyć ani wysłać plików multimedialnych, najczęstszą przyczyną jest słabe połączenie internetowe. Zalecamy wykonać następujące czynności:
 • Uruchom ponownie lub wyłącz i włącz telefon.
 • Zaktualizuj WhatsApp do najnowszej wersji.
 • Zaktualizuj telefon do najnowszej wersji.
 • Spróbuj przełączyć na dane komórkowe, jeśli korzystasz z Wi-Fi lub na Wi-Fi, jeśli korzystasz z danych komórkowych.
 • Skontaktuj się z operatorem.
Problem może być również związany z kartą SD. Sprawdź, czy na karcie SD:
 • Jest wystarczająco dużo miejsca. Być może konieczne będzie usunięcie danych WhatsApp z karty SD, aby zwolnić miejsce na pobranie multimediów.
 • Wyłączono tryb tylko do odczytu.
Jeśli problemy nie ustępują, możesz mieć uszkodzoną kartę SD wymagającą ponownego sformatowania lub wymiany.
Problemy z dźwiękiem
Jeśli masz problemy z odtwarzaniem dźwięku, wypróbuj poniższe rozwiązania:
 • Zamknij inne aplikacje, które mogą korzystać z Twojego wyjścia audio i przeszkadzać w odtwarzaniu dźwięków w WhatsAppie.
 • Sprawdź plik za pomocą odtwarzacza plików audio poza WhatsAppem.
Problemy z otwarciem pliku PDF
Jeśli nie możesz otworzyć pobranego pliku PDF na telefonie, wypróbuj poniższe rozwiązania:
 • Sprawdź, czy masz zainstalowany na telefonie program do przeglądania plików PDF. Bez programu do przeglądania plików PDF nie będzie można otworzyć pobranego pliku w tym formacie.
 • Jeśli plik jest chroniony hasłem, upewnij się, że masz odpowiednie uprawnienia do jego otwarcia.
 • Jeśli nadal nie możesz otworzyć pliku, spróbuj wyłączyć i ponownie włączyć telefon.
Uwaga: Jeśli nie możesz otworzyć pobranego pliku PDF na telefonie, upewnij się, że masz zainstalowany program do przeglądania plików PDF. Jeśli plik jest chroniony hasłem, upewnij się, że masz odpowiednie uprawnienia do jego wyświetlania. Jeśli nadal nie można otworzyć pliku, spróbuj wyłączyć i ponownie włączyć telefon.
Czy udzielona odpowiedź jest satysfakcjonująca?
Tak
Nie