Problemy z pobieraniem i wysyłaniem plików multimedialnych

Android
Jeśli masz problemy z pobieraniem lub wysyłaniem zdjęć, filmów czy wiadomości głosowych, sprawdź, czy:
  • Twój telefon ma aktywne połączenie internetowe i dobry zasięg. Spróbuj otworzyć dowolną stronę internetową, aby się upewnić.
  • Data i godzina na Twoim telefonie są ustawione prawidłowo. Jeśli data nie jest prawidłowa, połączenie z serwerami WhatsApp i pobranie plików nie będzie możliwe. Jak ustawić prawidłową datę, możesz dowiedzieć się tutaj.
Jeśli problem nadal występuje, przyczyna może być związana z kartą SD. Aby to sprawdzić, upewnij się, że karta SD ma:
  • Wystarczająco dużo wolnego miejsca. Jeśli na karcie SD jest wystarczająco dużo wolnego miejsca, ale nadal nie można zapisać na niej żadnych plików z WhatsApp, może być konieczne usunięcie danych WhatsApp z karty SD.
  • Wyłączony tryb tylko do odczytu.
Jeśli żadne z powyższych rozwiązań nie pomogło, może to oznaczać, że karta SD jest uszkodzona. W takim przypadku może być konieczne ponowne sformatowanie karty SD lub zakup nowej karty.
Uwaga: sformatowanie karty SD spowoduje usunięcie z niej całej zawartości.
Jeśli problem utrzymuje się po wykonaniu wszystkich wymienionych kroków:
  • Upewnij się, że korzystasz z najnowszej wersji WhatsApp i zaktualizuj ją w razie potrzeby. Jak zaktualizować WhatsApp, możesz dowiedzieć się z tego artykułu.
  • Jeśli masz właściwą wersję WhatsApp, uruchom ponownie urządzenie.
  • Jeśli ponowne uruchomienie telefonu nie rozwiązało problemu, upewnij się, że korzystasz z najnowszej wersji systemu operacyjnego i zainstaluj aktualizację w razie potrzeby.
Czy udzielona odpowiedź jest satysfakcjonująca?
Tak
Nie