Kan geen mediabestanden downloaden of verzenden

Android
Als het niet lukt om foto's, video's of spraakberichten te downloaden of verzenden, controleer je het volgende:
  • Je telefoon heeft een actieve internetverbinding met een sterk signaal. Probeer een webpagina te laden om dit te controleren.
  • De datum en tijd op je telefoon zijn juist ingesteld. Als je datum niet juist is, kun je geen verbinding maken met de WhatsApp-servers om je media te downloaden. Als je wilt weten hoe je je datum instelt, klik je hier.
Als het probleem aanhoudt, is er misschien iets mis met je SD-kaart. Controleer je SD-kaart op het volgende:
  • Er is voldoende opslagruimte vrij. Als er voldoende vrije ruimte is op je SD-kaart, maar je kunt nog steeds geen bestanden naar je SD-kaart downloaden via WhatsApp, moet je mogelijk WhatsApp-data van je SD-kaart verwijderen.
  • De modus Alleen-lezen is uitgeschakeld.
Als deze oplossingen niet werken, is het mogelijk dat je SD-kaart is beschadigd. In dit geval kun je de SD-kaart opnieuw formatteren of een nieuwe SD-kaart kopen.
Opmerking: Als je je SD-kaart opnieuw formatteert, wordt alle inhoud van de SD-kaart gewist.
Als je alle genoemde stappen hebt uitgevoerd maar het probleem blijft aanhouden, doe dan het volgende:
  • Controleer of je de nieuwste versie van WhatsApp gebruikt. Zo niet, werk bij naar de nieuwste versie. Lees in dit artikel hoe je WhatsApp bijwerkt.
  • Als je de nieuwste versie van WhatsApp hebt, herstart dan je apparaat.
  • Als dat het probleem ook niet oplost, controleer dan of je de nieuwste versie van het besturingssysteem hebt. Installeer indien nodig een update hiervan.
Is uw vraag hiermee beantwoord?
Ja
Nee