เกี่ยวกับการใช้บัญชี WhatsApp หนึ่งบัญชีกับโทรศัพท์หลายเครื่องหรือผ่านหมายเลขโทรศัพท์หลายหมายเลข

คุณสามารถยืนยันบัญชี WhatsApp ได้ด้วยหมายเลขโทรศัพท์ที่ลงทะเบียนแล้วเพียงหนึ่งหมายเลขเท่านั้น หากโทรศัพท์ของคุณเป็นระบบสองซิม โปรดทราบว่าคุณยังต้องเลือกหนึ่งหมายเลขเพื่อยืนยันกับ WhatsApp ขณะนี้ยังไม่สามารถยืนยันบัญชี WhatsApp กับหมายเลขโทรศัพท์ 2 หมายเลขที่ต่างกันได้
หากคุณพยายามสลับใช้บัญชี WhatsApp ในอุปกรณ์เครื่องอื่นบ่อยๆ คุณอาจถูกบล็อคไม่ให้ยืนยันบัญชีอีกครั้งในอนาคต โปรดอย่าสลับใช้ในอุปกรณ์หรือด้วยหมายเลขอื่นบ่อยๆ
ข้อมูลนี้ตอบคำถามของคุณหรือไม่
ชอบ
ไม่ใช่