Používanie jedného účtu WhatsApp vo viacerých telefónoch alebo s viacerými telefónnymi číslami

Svoj účet WhatsApp môžete overiť len s jedným registrovaným telefónnym číslom. Ak používate duálnu SIM kartu, budete si musieť zvoliť len jedno telefónne číslo, na ktorom účet WhatsApp overíte. Nie je možné používať jeden overený účet WhatsApp na dvoch rôznych telefónnych číslach.
Svoj účet WhatsApp môžete preniesť do nového telefónu bez SMS kódu.
Ak je vaše telefónne číslo vhodné, môžete ho overiť pomocou starého zariadenia. WhatsApp odošle do starého zariadenia automatické upozornenie, ktoré poskytne 6-miestny kód na zadanie vo vašom novom zariadení.
Ak si túto možnosť nevyberiete, zobrazí sa výzva na overenie telefónneho čísla pomocou SMS.
Pokiaľ budete príliš často striedať zariadenia, v ktorých svoj účet WhatsApp používate, je možné, že po určitom čase nebudete môcť svoj účet znova overiť. Nestriedajte teda opakovane rôzne zariadenia a telefónne čísla.
Dostali ste odpoveď na svoju otázku?
Áno
Nie